Studia Śląskie tom 92

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

 • SPIS TREŚCI
  • Od redakcji – odrzańskie refleksje (Tomasz Głowiński, Bartosz Jan Kuświk)
  • Marek Zawadka, Odra. Dlaczego tak jest? I co dalej? – zamiast wstępu

  STUDIA

  • Grzegorz Strauchold, Odra, czy kiedyś napisze się o niej wszystko…? Od polskiej myśli zachodniej końca XIX po połowę XX stulecia
  • Andrzej Mielcarek, Przemiany w żegludze odrzańskiej w latach 1815–1945
  • Rafał Igielski, Militarna rola rzek na śląskim obszarze działań wojennych. Zarys historyczny
  • Edward Nycz, Dziejowa i obecna rola rzeki w życiu społeczno-gospodarczym miasta (przykład Kędzierzyna-Koźla)
  • Marek Zawadka, Drogi wodne i żegluga śródlądowa w Polsce. Przewodnik po zasobie archiwalnym

  MISCELLANEA

  • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Polsko-niemiecki spór o nauczanie języka

  MATERIAŁY

  • Aleksandra Trzcielińska-Polus (wybór, tłumaczenie i opracowanie), Materiały z obrad Bundestagu poświęcone ekologicznej katastrofie Odry w 2022 roku

  PRZEGLĄDY

  • Agnieszka Misiurska, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Czegośmy pożądali, tegośmy doczekali”. W setną rocznicę zmagań o Górny Śląski i jego podziału (1918–1922), Opole– Jarnołtówek, 12–13 października 2022 roku
  • Elżbieta Trela-Mazur, Recenzja książki Teresy Zielińskiej, Kiedyś znani, Opole 2022, 191 s.
  • Bernard Linek, Recenzja: Matthäus Wehowski, Deutsche Katholiken zwischen Kreuz und Fahne. Konfessionelle Mobilisierung und nationale Aushandlungsprozesse in Slawonien und Ost-Oberschlesien (1922–1926), Marburg 2020, 201 s., ISBN 978-3-87969-457-0 189
Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Głowiński Tomasz, Bartosz Kuświk