Studia Śląskie tom 91

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji (Krzysztof Kleszcz, Maria Kalczyńska)

STUDIA

 • Robert Rauziński, Kresowianie na Śląsku Opolskim i ich integracja demograficzna po II wojnie światowej
 • Monika Choroś, Pamięć o Kresach Wschodnich w nazewnictwie miejskim Opola
 • Franciszek Wasyl, Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku. Szkic na temat stanu i perspektyw badań
 • Milena Jędrzejewska, Wybrane przykłady pielęgnowania dziedzictwa Ormian polskich. Konteksty śląskie (zarys problemu)
 • Weronika Pawłowicz, Profesor Maria Pawłowiczowa (1923–2016) i jej prace badawcze nad kulturą Śląska i Kresów
 • Tomasz Otocki, Łotewsko-śląskie związki na przykładzie biografii profesora Józefa Byczkowskiego
 • Kacper Rosner-Leszczyński, Przez Kresy i Kostousowo, aż po Śląsk… Teresa Pawłowska z domu Skowalczyńska (1932–2017) – komunikat biograficzny
 • Wanda Musialik, Opolski etap lwowskiej inicjatywy powstania przyszłego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (1946–1952)
 • Bożena Kubit, Pamięć o Kresach na cmentarzach Gliwic
 • Barbara Maresz, Kresowiana w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
 • Bogdan Stanisław Kasprowicz, Ślązacy we Lwowie – lwowiacy na Śląsku
 • Barbara Kubis, Przeszłość powraca w teraźniejszości. Wspomnienie mojego Stanisławowa

MISCELLANEA I MATERIAŁY

 • Leokadia Drożdż, 30-lecie Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Przyczynek do analizy statystycznej

IN MEMORIAM

 • Profesor Stanisław Gajda (1945–2022) (Marzena Muszyńska)
Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Kalczyńska Maria, Kleszcz Krzysztof, Bartosz Kuświk