Studia Śląskie tom 22 - okładka

Studia Śląskie tom 22

Spis treści
I. Artykuły

 • Edmund Klein: Problem antypolskiego ustawodawstwa wyjątkowego na Górnym Śląsku w latach 1914—1919
 • Franciszek Hawranek: Wybory prezydenta Rzeszy w 1925 r. w prowincji górnośląskiej
 • Andrzej Brożek: Chicagoskie echa napadu na artystów katowickiego Teatru Polskiego w Opolu w 1929 r.

II. Miscellanea i materiały

 • Stanisława Sochacka: Zachowana korespondencja między Władysławem Nehringiem a Lucjanem Malinowskim
 • Bogusław Olszewski: Zagadnienia ekonomicznej interpretacji najnowszej historii Niemiec
 • Karol Fiedor: Podstawowe formy i problemy zaangażowania nauki niemieckiej na rzecz rewizji wschodniej granicy w latach 1918—1933
 • Ryszard Dermin: Działacze Związku Polaków w Niemczech na Śląsku Opolskim w kartotece opolskiego gestapo
 • Korneliusz Pszczyński: Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech w opolskich zbiorach muzealnych. Przyczynek do dziejów harcerstwa polskiego w okresie międzywojennym na Śląsku Opolskim
 • Mieczysław Wrzosek: Administracja niemiecka na okupowanych terenach Górnego Śląska w okresie od 3 września do 25 października 1939 r. Struktura organizacyjna i kompetencje
 • Zbigniew Kowalski: Niektóre czynniki kształtujące postawy polityczne autochtonów i repatriantów na Śląsku Opolskim w okresie od stycznia 1947 do sierpnia 1948
 • Jan Korbel: Z badań nad akcją łączenia rodzin (1957—1958)
 • Karol Musioł: Bibliografia śląskich czasopism muzycznych
Autorzy / Authors

Brożek Andrzej, Dermin Ryszard, Fiedor Karol, Hawranek Franciszek, Klein Edmund, Korbel Jan, Kowalski Zbigniew, Musioł Karol, Olszewski Bogusław, Pszczyński Korneliusz, Sochacka Stanisława, Wrzosek Mieczysław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

365