Studia Śląskie tom 93

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

 • Od redakcji (Krystian Heffner, Brygida Solga)

STUDIA

 • Agnieszka Dembicka-Niemiec, Edyta Szafranek-Stefaniuk, Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego miast różnej wielkości i rangi w województwie opolskim. Synteza procesów rozwojowych
 • Karina Bedrunka-Gudaniec, Łukasz Dymek, Rewitalizacja w europejskim wymiarze polityki spójności z perspektywy województwa opolskiego
 • Ewa Kozień, Łukasz Rosicki, Strategie rozwoju samorządu w kontekście rozwoju zrównoważonego i zintegrowanego na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Marzena Szewczuk-Stępień, Dorota Perło, Dariusz Perło, Dylematy transformacji energetycznej z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Analiza komparatystyczna Śląsk – Podlasie
 • Brygida Klemens, Piotr Dancewicz, Klastry energii w Aglomeracji Opolskiej jako praktyczny wymiar idei społeczności energetycznych
 • Joanna Kudełko, Agnieszka Majorek-Gdula, Monika Musiał-Malagó, Dorota Rynio, Małgorzata Twardzik, Tendencje na rynku pierwotnym nieruchomości w świetle zmian w strukturze użytkowania gruntów miejskich (przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic)
 • Agnieszka Majorek-Gdula, Kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Jolanta Kluba, Barbara Szczepańska, Jacek Szczepański, Wykluczenie komunikacyjne w opiniach uczniów szkół ponadpodstawowych – predykcja praktyk komunikacyjnych
 • Michał Lorbiecki, Przestrzenie publiczne w Tychach – metody ilościowe w ocenie jakości przestrzeni publicznych
 • Piotr Gibas, Krystian Heffner, Brygida Solga, Ocena oddziaływania aktywizacji zawodowej w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Analiza na przykładzie województwa opolskiego
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Zmieniający się Śląsk Opolski. Ekonomia społeczna jako czynnik przeciwdziałający procesom wykluczenia społecznego i marginalizacji w regionie
 • Wanda Musialik, Krzysztof Malik, Krzysztof Kowalik, Dziedzictwo kulturowe w procesie rozwoju kapitału społecznego, ekonomicznego i środowiskowego na Śląsku Opolskim (w świetle wyników badań ankietowych)
 • Marek Mazurkiewicz, Udział mniejszości niemieckiej w wyborach w III RP, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku

MISCELLANEA

 • Agata Haas, O języku Lamentacji w Doskonałym kancjonale polskim, kancjonale toruńskim i kancjonale Walentego z Brzozowa. Studium porównawcze
 • Marzena Muszyńska, Żaba kuka, świnia kruczy… Ze studiów nad onomatopeją w gwarach Śląska na tle ogólnopolskim i słowiańskim (II)

PRZEGLĄDY

 • Bernard Linek, Recenzja: Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Die Historische Kommission für Schlesien (1921‒2021), Hrsg. v. Joachim Bahlcke, Roland Gehrke und Ulrich Schmilewski, 2 Bde [Bd. 1: Darstellung; Bd. 2: Dokumentation], Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2021, 1052 S., ISBN 978-3-96023-115-8

IN MEMORIAM

 • Profesor dr hab. Marek S. Szczepański 1956–2023 (Teresa Sołdra-Gwiżdż)
Autorzy / Authors

Bedrunka-Gudaniec Karina, Dancewicz Piotr, Dembicka-Niemiec Agnieszka, Kluba Jolanta, Kowalik Krzysztof, Kozień Ewa, Kudełko Joanna, Lorbiecki Michał, Majorek-Gdula Agnieszka, Malik Krzysztof, Musiał-Malagó Monika, Perło Dariusz, Perło Dorota, Rosicki Łukasz, Rynio Dorota, Szafranek-Stefaniuk Edyta, Szczepańska Barbara, Szczepański Jacek, Dymek Łukasz, Gibas Piotr, Haas Agata, Heffner Krystian, Klemens Brygida, Linek Bernard, Mazurkiewicz Marek, Musialik Wanda, Muszyńska Marzena, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Szewczuk-Stępień Marzena, Twardzik Małgorzata

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bartosz Kuświk, Brygida Solga, Krystian Heffner