Studia Śląskie tom 17 - okładka

Studia Śląskie tom 17

Spis treści
I. Artykuły

  • Manfred Kutyma, Tendencje w rozwoju kształcenia młodzieży województwa opolskiego (Z problemów regionalnej polityki oświatowej)
  • Robert Rauziński, Czynnik ludzki w rolnictwie Śląska Opolskiego po drugiej wojnie światowej
  • Rudolf Weiner, Tendencje rozwojowe stru k tu ry agrarnej gospodarstw chłopskich w województwie opolskim w latach 1950—1960
  • Bożena Błahut, Zasoby środków trwałych w państwowych gospodarstwach rolnych województwa opolskiego w latach 1961/1962—1967/1968

II. Miscellanea i materiały

  • Maria Tkocz, Moje wspomnienia z lat 1939—1945
  • Alfred Konieczny, Wyzwolenie Śląska w radzieckiej literaturze historycznej
  • Zbigniew Kowalski, Przyczynek do badań nad kształtowaniem się władzy ludowej na Śląsku Opolskim w 1945 roku
  • Czesław Nowiński, Niektóre aspekty mechanizacji dolnośląskiego rolnictwa. (Na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych, 6 VI 1945—08 II 1947
Autorzy / Authors

Błahut Bożena, Konieczny Alfred, Kowalski Zbigniew, Kutyma Manfred, Nowiński Czesław, Rauziński Robert, Tkocz Maria, Weiner Rudolf

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

356