Studia Śląskie tom 24 - okładka

Studia Śląskie tom 24

Spis treści

 • Roman Lutman (31 VII 1897—28 I 1973)

I. Artykuły

 • Józef Kokot, Manfred Kutyma, Augustyn Leśnik, Dorobek i perspektywy rozwojowe opolskiego środowiska naukowego
 • Tadeusz Gospodarek, Niektóre aspekty prognozy rozwoju kultury w regionie opolskim do 1990 roku
 • Franciszek Hawranek, Walki hutników i górników na Śląsku Opolskim w 1924 roku o ośmiogodzinny dzień pracy
 • Bogusław Olszewski, Społeczno-polityczne aspekty interwencjonizmu państwowego republiki weimarskiej
 • Horst Więcek, Węzłowe problemy hitlerowskiej polityki gospodarczej (1933—1945)

II. Miscellanea i materiały

 • Marek Maciejewski, Uwagi o genezie partii narodowych socjalistów i jej ideologii na Śląsku Opolskim (1925—1932)
 • Ryszard Dermin, Z działalności Komitetu Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opolskiego w Katowicach w latach 1932—1939
 • Henryk Tomiczek, Stanisław Żyga, Stan i potrzeby badań dziejów ruchu spółdzielczego na Górnym Śląsku w latach 1860—1971
 • Zygfryd Bulla, Z badań nad poglądami młodzieży opolskiej na problem założenia rodziny i jej wielkość
 • Jan Korbel, Akcja łączenia rodzin (1957—1958)
 • Andrzej Pasierbiński, Elementy świadomości narodowej wśród uczniów szkół średnich miasta Opola
 • Ludwik Brożek, Bibliografia ważniejszych prac Romana Lutmana
Autorzy / Authors

Bulla Zygfryd, Dermin Ryszard, Gospodarek Tadeusz, Hawranek Franciszek, Kokot Józef, Korbel Jan, Kutyma Manfred, Leśnik Augustyn, Ludwik Brożek, Maciejewski Marek, Olszewski Bogusław, Pasierbiński Andrzej, Tomiczek Henryk, Więcek Horst, Żyga Stanisław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

341