Studia Śląskie tom 13 - okładka

Studia Śląskie tom 13

Spis treści

  • Józef Kokot, Seweryn Wysłouch
  • Karol Jonca, Sylwetka naukowa Profesora Seweryna Wysłoucha

I. Artykuły

  • Jan Wosch, Miejska własność ziemska na Górnym Śląsku w 1782 roku i jej pochodzenie
  • Edmund Klein, Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Górnego Śląska w grudniu 1918 r. (Studium o konferencji wrocławskiej z 30 grudnia 1918 r.)
  • Bogusław Olszewski, Teoria i praktyka polityki gospodarczej III Rzeszy na Śląsku
  • Alfred Konieczny, Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników przymusowych i jeńców wojennych w gospodarce Dolnego Śląska w latach II wojny światowej
  • Jerzy Chodorowski, Problematyka doktryny „Grossraumwirtschaft”

II. Miscellanea i materiały

  • Karol Jonca, Sprawa likwidacji polskich nauczycieli w powiatach Zawiercie i Blachownia włączonych do rejencji opolskiej (1940 r.)
  • František Mainus, Zdeněk Konečnỳ, Przyczynek do historii obozu jeńców w Łambinowicach

III. Streszczenia obcojęzyczne

Autorzy / Authors

Chodorowski Jerzy, Jonca Karol, Klein Edmund, Kokot Józef, Konečnỳ Zdeněk, Konieczny Alfred, Mainus František, Olszewski Bogusław, Wosch Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

360