Studia Śląskie tom 86-87

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

  • Andrzej Drogoń, Aspekty prawne finansowania samorządnego (autonomicznego) województwa śląskiego. Problematyka stosowania art. 5 statutu organicznego
  • Agata Haas, Osobliwe modlitwy w Doskonałym kancyonale polskim z 1673 roku
  • Michał Kłakus, Dyplomaci francuscy przyglądają się sytuacji religijnej na Śląsku (1947–1956)
  • Krzysztof Dawid Majus, Przodkowie Jonatana Blocha – pierwszego Żyda w Wielowsi
  • Stanisława Sochacka, Wrocław jako pra- i staropolska nazwa o archaicznej strukturze
  • Brygida Solga, Stan i perspektywy edukacji ustawicznej w województwie opolskim. Rekomendacje działań
  • Stanislav Svoboda, Cmentarze w powiecie oleśnickim i nymburskim. Porównanie modelowych lokalizacji w okresie nowożytnym
Autorzy / Authors

Haas Agata, Kuświk Bartosz, Majus Krzysztof Dawid, Michał Kłakus, Sochacka Stanisława, Solga Brygida, Svoboda Stanislav

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bartosz Kuświk