Studia Śląskie tom 88-89

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

 • [Wielce Szanowny Panie Profesorze…] (Brygida Solga, Brygida Klemens, Bartosz Jan Kuświk)
 • Profesor Krystian Heffner – geograf, ekonomista, wybitny regionalista (Brygida Solga, Brygida Klemens)
 • Brygida Solga, Brygida Klemens, Profesor Krystian Heffner – bibliografia prac

STUDIA

 • Andrzej Klasik, Przyszłość miast i regionów miejskich w świetle badań interdyscyplinarnych
 • Wioletta Kamińska, Rewitalizacja i zróżnicowanie funkcjonalne przestrzeni publicznej w małych miastach. Przykład rynku w Chęcinach w województwie świętokrzyskim
 • Andrzej Rączaszek, Wzrost wartości wytworzonej produkcji i usług krajów przechodzących transformację i należących do Unii Europejskiej
 • Stanisław M. Koziarski, Zmiany w układzie sieci transportowych regionów administracyjnych Śląska
 • Piotr Gibas, Adam Polko, Małgorzata Twardzik, Miejskie rynki nieruchomości – współczesne wyzwania i trendy
 • Beata Dubiel, Arkadiusz Halama, Agnieszka Majorek, Wpływ pandemii na kształtowanie przestrzeni miejskiej
 • Marek Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój ponadczasową strategią dla obszarów wiejskich w Polsce
 • Andrzej Rosner, Monika Stanny, Problem pomiaru przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce
 • Adam Czarnecki, Drugie domy w gospodarce regionu
 • Marek Okólski, Przejście migracyjne w Polsce
 • Robert Rauziński, Ocena powiązań stanu zdrowia ludności ze zmianami demograficznymi na Śląsku Opolskim (aspekty regionalne i lokalne)
 • Agata Zagórowska, Regionalny i lokalny wymiar demograficznego starzenia się Śląska a koncepcja aktywnego starzenia w regionalnej polityce senioralnej. Wybrane aspekty
 • Sabina Kubiciel-Lodzińska, Diana Rokita-Poskart, Studenci z Ukrainy jako szansa dla regionu wyludniającego się. Plany dotyczące zamieszkania po zakończeniu edukacji
 • Stanisław Korenik, Niepewność, innowacja a region na początku trzeciej dekady XXI wieku
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Metodologiczne aspekty badań regionu śląskiego w okresie międzywojennym z socjologicznej perspektywy
 • Edyta Szafranek, Region jako podmiot współczesnej polityki rozwoju regionalnego
 • Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasz Dymek, Czy myślenie o przyszłości regionu ma sens?

MISCELLANEA I MATERIAŁY

 • Marek Sobczyński, Opolszczyzna w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego
 • Bartosz Jan Kuświk, Centralna Akcja Szkoleniowa w Turawie w 1946 roku. Przyczynek do powojennych dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w państwie komunistycznym
 • Michał Lis, Encyklopedia powstań śląskich – uwspółcześnienie dzieła pilnym zadaniem Instytutu Śląskiego
 • Brygida Klemens, Brygida Solga, Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionów
Autorzy / Authors

Czarnecki Adam, Dubiel Beata, Dymek Łukasz, Gibas Piotr, Halama Anrkadiusz, Kamińska Wioletta, Klasik Andrzej, Klemens Brygida, Korenik Stanisław, Koziarski Stanisław, Kubiciel-Lodzińska Sabina, Kuświk Bartosz, Kłodziński Marek, Lis Michał, Okólski Marek, Polko Adam, Rączaszek Andrzej, Rauziński Robert, Rokita-Poskart Diana, Rosner Andrzej, Sobczyński Marek, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Stanny Monika, Szafranek Edyta, Szewczuk-Stępień Marzena, Twardzik Małgorzata, Zagórowska Agata

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Brygida Klemens, Brygida Solga