Studia Śląskie tom 8 - okładka

Studia Śląskie tom 8

Spis treści

I. Artykuły

  • Bogusław Olszewski, Z zagadnień zadłużenia rolnictwa śląskiego w okresie międzywojennym
  • Jerzy Czupiał, Niektóre problemy rozwoju i rozmieszczenia przemysłu w mieście Brzegu oraz powiecie brzeskim
  • Stanisława Barącz, Struktura zasiewów w gospodarstwach rolnych w województwie opolskim w latach 1951—1960
  • Bożena Błahut, Struktura i kierunki gospodarki rolnej północnych powiatów województwa opolskiego
  • Karol Błahut, Wpływ uprzemysłowienia w powiecie opolskim na zmianę struktury zawodowej ludności wiejskiej
  • Maria Kurowska, Niektóre zagadnienia rynku pracy krapkowickiego ośrodka przemysłowego
  • Jerzy Balaryn, Struktura ludności w województwie opolskim
  • Robert Rauziński, Stosunki ludnościowe na wsi opolskiej w latach 1950—1960

II. Miscellanea i materiały

  • Karol Jonca, Założenia niemieckiego programu tzw. pomocy dla wschodu (1936 r.)

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Autorzy / Authors

Balaryn Jerzy, Barącz Stanisława, Błahut Bożena, Błahut Karol, Czupiał Jerzy, Jonca Karol, Kurowska Maria, Olszewski Bogusław, Rauziński Robert

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

349