Studia Śląskie tom 25 - okładka

Studia Śląskie tom 25

Spis treści
I. Artykuły

 • Leonard Smołka, Wydawnictwa polskie na Śląsku Opolskim (1922—1939)
 • Karol Fiedor, Rola prasy, radia i filmu w antypolskiej propagandzie w republice weimarskiej
 • Franciszek Biały, Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Śląsku. Rola i działalność Deutschnationale Volkspartei 1918—1921
 • Milan Myška, Raciborski „Reichsverband heimatliebender Hultschiner” (Rozdział z historii antyczechosłowackiej irredenty)
 • Józef Wendt, SPD wobec granicy polsko-niemieckiej w latach 1921—1925
 • Mirosław Cygański, SS w pruskich prowincjach Śląska w latach 1929—1935
 • Marek Maciejewski, Śląskie oddziały szturmowe narodowych socjalistów w sporach o władzę polityczną (1932—1934)

II. Miscellanea i materiały

 • Herman Głowacki, Jan Ignacy Felbiger (W dwuchsetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Alojzy Targ (1905—1973)
 • Alojzy Targ, Paweł Musioł (1905—1943)
 • Ludwik Brożek, Bibliografia ważniejszych prac Alojzego Targa
 • Piotr Stawecki, Nieznany referat o obliczu narodowym Śląska Opolskiego z grudnia 1934 roku
 • Irena Kociszewska, Młodzież wiejska jako potencjalna rezerwa siły roboczej dla działów pozarolniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym
Autorzy / Authors

Biały Franciszek, Cygański Mirosław, Fiedor Karol, Głowacki Herman, Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Kociszewska Irena, Ludwik Brożek, Maciejewski Marek, Myška Milan, Smołka Leonard, Stawecki Piotr, Targ Alojzy, Wendt Józef

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

385