Studia Śląskie tom 9 - okładka

Studia Śląskie tom 9

Spis treści

I. Artykuły

  • Seweryn Wysłouch, Polacy ewangelicy na Śląsku w XIX w. w walce z germanizacją
  • Bogusław Olszewski, Interwencja państwa niemieckiego w rolnictwie śląskim w okresie międzywojennym
  • Stefan Czech, Powiat i miasto Opole w pierwszych latach po wyzwoleniu

II. Miscellanea i materiały

  • Jerzy Pośpiech, Sprawy śląskie w krakowskim „Czasie” 1848—1871
  • Stanisława Sochacka, Konstanty Damrot — obrońca polskości Śląska w nazewnictwie
  • Gerard Bieniek, Głos ks. Józefa Wajdy o ucisku narodowym i społecznym na Górnym Śląsku w początkach XX wieku
  • Joachim Glensk, Z dziejów adaptacji literackiej „Bartka Zwycięzcy” H. Sienkiewicza na Śląsku
  • Herbert Szurgacz, Likwidacja organizacji polskich i ich placówek na Opolszczyźnie w latach 1939—1941
  • Alfred Konieczny, Organizacja Katowickiego Gestapo w latach 1939—1945

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Autorzy / Authors

Bieniek Gerard, Czech Stefan, Glensk Joachim, Konieczny Alfred, Olszewski Bogusław, Pośpiech Jerzy, Sochacka Stanisława, Szurgacz Herbert, Wysłouch Seweryn

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

376