Studia Śląskie tom 78 - okładka

Studia Śląskie tom 78

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Studia

 • Piotr Pałys, Opole 1945 – rok pierwszy
 • Marcin Sroka, I sekretarze Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu w latach 1950−1990
 • Zbigniew Bereszyński, Pod znakiem „dynamicznego rozwoju”. Strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego
 • Stanisław M. Koziarski, Inwestycje w sieci kolejowej Górnego Śląska w latach 1945−1990
 • Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 1)
 • Bernard Linek, Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci powstań śląskich (część 2)

Miscellanea i materiały

 • Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek, Dziedzictwo kulinarne w przysłowiach śląskich
 • Grzegorz Rak, Małgorzata Pstrocka-Rak, Stan rozwoju turystyki w uzdrowiskach sudeckich w pierwszej połowie XIX wieku

Przeglądy

  • Brygida Solga, Krajowy Fundusz Szkoleniowy instrumentem polityki rynku pracy w obszarze edukacji ustawicznej
  • Kamila Nowak, Kontynuacja zmiany. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące
   domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia

[Słownik]

Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Dawid Adriana, Koziarski Stanisław, Linek Bernard, Nowak Kamila, Pałys Piotr, Przymuszała Lidia, Pstrocka-Rak Małgorzata, Rak Grzegorz, Solga Brygida, Sroka Marcin, Świtała-Trybek Dorota

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

241