Studia Śląskie tom 10 - okładka

Studia Śląskie tom 10

Spis treści

I. Artykuły

 • Franciszek Ryszka, Polityka hitlerowska na Śląsku (1933—1945). Uwagi ogólne i postulaty badawcze
 • Kazimierz Orzechowski, Wpływ kantonalnego systemu werbunkowego na poddaństwo śląskich chłopów w drugiej połowie XVIII w.
 • Józef Popkiewicz, Śląsk w gospodarce III Rzeszy
 • Karol Jonca, Początki opolskiego gestapo na tle przemian ustroju III Rzeszy (1933—1936)
 • Tadeusz Ładogórski, Uwagi o źródłach zasięgu mowy polskiej na Dolnym Śląsku (1780—1840)
 • Władysław Dziewulski, Czytelnictwo prasy polskiej w powiecie opolskim w roku 1902 w świetle niemieckich danych urzędowych
 • Franciszek Połomski, Uwagi o działalności NSDAP na Śląsku Opolskim
 • Józef Kokot, Charakterystyka polsko-niemieckiej granicy narodowościowej na Śląsku w XIX i XX wieku
 • Stefan Golachowski, Rola teorii Christallera w planowaniu hitlerowskim na Śląsku
 • Edmund Klein, Z walk o prawa ludu polskiego na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku
 • Wanda Roszkowska, Z tradycji Sobieskich na Śląsku. Opera włoska we Wrocławiu (1725—1734)
 • Jan Jończyk, Losy prawa pracy obowiązującego w górnośląskiej części województwa śląskiego (1918—1946)
 • Alfred Konieczny, W sprawie policyjnych grup operacyjnych Streckenbacha i von Woyrscha na Górnym Śląsku we wrześniu i październiku 1939 r.
 • Joanna Ładmirska, Z dziejów śląskiej emigracji do Ameryki Północnej
 • Herbert Szurgacz, Nadzór policyjny wobec polskich robotników przymusowych na Śląsku w latach 1939—1945
 • Ewa Kozłowska, Mieszkańcy Opolszczyzny na studiach ekonomicznych w Opolu
 • Gerard Bieniek, Likwidacja nielegalnej grupy antyfaszystowskiej w Zabrzu w 1937 r.
 • Norbert Słopecki, Sytuacja tkaczy kietrzańskich w świetle urzędowej korespondencji władz administracyjnych byłej rejencji opolskiej

II. Streszczenia obcojęzyczne

Autorzy / Authors

Bieniek Gerard, Dziewulski Władysław, Golachowski Stefan, Jonca Karol, Jończyk Jan, Klein Edmund, Kokot Józef, Konieczny Alfred, Kozłowska Ewa, Orzechowski Kazimierz, Popkiewicz Józef, Połomski Franciszek, Roszkowska Wanda, Ryszka Franciszek, Szurgacz Herbert, Słopecki Norbert, Ładmirska Joanna, Ładogórski Tadeusz

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Franciszek Ryszka, Józef Popkiewicz, Kazimierz Orzechowski

Liczba stron / Number of pages

403