Studia śląskie 81 - okładka

Studia Śląskie tom 81

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Studia

 • Marcin Klemenski, Fundacje klasztorów augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu
 • Marcin Musiał, Chronica de origine et constitutione Provinciae Bohemiae o. Bernarda Sanninga (16768 rok) jako środek kształtowania nowożytnej tożsamości czeskich reformatorów
 • Jerzy Gorzelik, Drewniany kościół na Górnym Śląsku jako miejsce pamięci (do 1945 roku)
 • Sebastian Rosenbaum, „Defilada niemieckich katolików”. Walne zgromadzenia Verband deutscher Katholiken in Polen w województwie śląskim 1925-1938

***

 • Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 2)
 • Zbigniew Bereszyński, Pod znakiem dynamicznego rozwoju. Strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Część 2. Załamanie strategii gospodarczej PZPR i Czerwiec ’76 w województwie opolskim

Miscellanea i materiały

 • Agata Haas, Poseł krotochwilny Mac Lac… jako XVII-wieczna śląska komedia rybałtowska
 • Tomasz Gacek, Perski książę na Śląsku w 1923 roku? Wyniki wstępnych badań
 • Edmund Pjech, Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego w czasach republiki weimarskiej
 • Bartłomiej Stawiarski, Akt fundacyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie z 17 maja 1928 roku
 • Kinga Woźniakowska, Sanatorium przeciwgruźlicze Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Sokołowsku w latach 1946-1950

Przeglądy

 • Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek, O powstającym leksykonie dziedzictwa kulinarnego Śląska
 • Justyna Rokitowska, XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

In memoriam

 • Prof. dr hab. Jan Rajman (1935-2017) (Michał Lis, Robert Rauziński)
 • Prof. de hab. Mečislav Borák (1945-2017) (Piotr Pałys)
 • Roman Wawrzynek (1938-2017) (Leokadia Drożdż)
Autorzy / Authors

Adriana Dawid, Agata Haas, Bartłomiej Stawiarski, Dorota Świtała-Trybek, Edmund Pjech, Jerzy Gorzelik, Justyna Rokitowska, Kinga Woźniakowska, Leokadia Drożdż, Lidia Przymuszała, Marcin Klemenski, Marcin Musiał, Michał Lis, Piotr Pałys, Robert Rauziński, Sebastian Rosenbaum, Tomasz Gacek, Zbigniew Bereszyński

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

245

Font Resize
Kontrast