Studia śląskie 81 - okładka

Studia Śląskie tom 81

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Studia

 • Marcin Klemenski, Fundacje klasztorów augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu
 • Marcin Musiał, Chronica de origine et constitutione Provinciae Bohemiae o. Bernarda Sanninga (16768 rok) jako środek kształtowania nowożytnej tożsamości czeskich reformatorów
 • Jerzy Gorzelik, Drewniany kościół na Górnym Śląsku jako miejsce pamięci (do 1945 roku)
 • Sebastian Rosenbaum, „Defilada niemieckich katolików”. Walne zgromadzenia Verband deutscher Katholiken in Polen w województwie śląskim 1925-1938

***

 • Adriana Dawid, Apogeum i kres stalinowskich obchodów Święta Pracy na Śląsku Opolskim (część 2)
 • Zbigniew Bereszyński, Pod znakiem dynamicznego rozwoju. Strategia gospodarcza PZPR po Grudniu ’70 i jej realizacja na przykładzie województwa opolskiego. Część 2. Załamanie strategii gospodarczej PZPR i Czerwiec ’76 w województwie opolskim

Miscellanea i materiały

 • Agata Haas, Poseł krotochwilny Mac Lac… jako XVII-wieczna śląska komedia rybałtowska
 • Tomasz Gacek, Perski książę na Śląsku w 1923 roku? Wyniki wstępnych badań
 • Edmund Pjech, Życie kościelne ewangelickich Serbołużyczan w ramach wrocławskiego Konsystorza Ewangelickiego w czasach republiki weimarskiej
 • Bartłomiej Stawiarski, Akt fundacyjny kościoła ewangelickiego w Starościnie z 17 maja 1928 roku
 • Kinga Woźniakowska, Sanatorium przeciwgruźlicze Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Sokołowsku w latach 1946-1950

Przeglądy

 • Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek, O powstającym leksykonie dziedzictwa kulinarnego Śląska
 • Justyna Rokitowska, XXII Seminarium Śląskie „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

In memoriam

 • Prof. dr hab. Jan Rajman (1935-2017) (Michał Lis, Robert Rauziński)
 • Prof. de hab. Mečislav Borák (1945-2017) (Piotr Pałys)
 • Roman Wawrzynek (1938-2017) (Leokadia Drożdż)
Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Dawid Adriana, Drożdż Leokadia, Gacek Tomasz, Gorzelik Jerzy, Haas Agata, Klemenski Marcin, Lis Michał, Musiał Marcin, Pałys Piotr, Pjech Edmund, Przymuszała Lidia, Rauziński Robert, Rokitowska Justyna, Rosenbaum Sebastian, Stawiarski Bartłomiej, Świtała-Trybek Dorota, Woźniakowska Kinga

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

245