Studia Śląskie tom 77 - okładka

Studia Śląskie tom 77

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Studia

 • Tomasz Browarek, Determinanty polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 r.
 • Paweł Popieliński, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym jako instrument państwa polskiego wobec mniejszości żyjących w Polsce. Case study mniejszość niemiecka − wybrane zagadnienia
 • Marek Mazurkiewicz, Regionalne uwarunkowania i polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego
 • Bernard Linek, Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci powstań śląskich (część 1)
 • Piotr Madajczyk, „Tragedia Górnośląska” jako narzędzie tworzenia narodu śląskiego

Miscellanea i przyczynki

 • Mariusz Patelski, Czerwiec `76 w województwie opolskim
 • Zbigniew Bereszyński, Wyjazdy na pobyt stały do RFN i Berlina Zachodniego w latach 70. i 80. XX w. a narodziny zorganizowanych struktur mniejszości niemieckiej w województwie opolskim
 • Agata Haas, Pieśni pogrzebne w Doskonałym kancyonale polskim z 1673 r.
 • Kamila Nowak, Kontynuacja zmiany. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia
 • Monika Choroś, Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię
 • Robert Wieczorek, Problemy społeczne na Śląsku w świetle regionalnych strategii rozwoju
 • Aleksandra Bagińska, Robert Szmytkie, Zagospodarowanie lotniska poradzieckiego w Skarbimierzu

In memoriam

 • Michał Lis, Profesor doktor habilitowany Janusz Sawczuk
Autorzy / Authors

Bagińska Aleksandra, Bereszyński Zbigniew, Browarek Tomasz, Haas Agata, Linek Bernard, Lis Michał, Madajczyk Piotr, Mazurkiewicz Marek, Monika Choroś, Nowak Kamila, Patelski Mariusz, Popieliński Paweł, Szmytkie Robert, Wieczorek Robert

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

256