Studia Śląskie tom 79 - okładka

Studia Śląskie tom 79

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

Górnośląskie miasto w aspektach współczesnych i historycznych

 • Inge Bily, Orte in Schlesien – Teil der Magdeburger Stadtrechtsfamilie
 • Marcin Musiał, Okoliczności powrotu franciszkanów reformatów do XVII-wiecznego Wrocławia w świetle Instrumentum Transactionis
 • Jerzy Gorzelik, Obraz wspólnoty. Dzieła malarstwa wykonane dla kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach z inicjatywy ks. Emila Szramka
 • Ewa Dawidejt-Drobek, Wiesław Drobek, Pamięć a przestrzeń publiczna na przykładzie wybranych miast Górnego Śląska
 • Marcin Wądołowski, Jedność w różności – miasto Siemianowice Śląskie jako mozaika tradycji dawnych górnośląskich wsi (do 1951 roku)
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Współpraca miast województwa opolskiego z partnerami niemieckimi z perspektywy 25 lat realizacji traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
 • Edmund Pjech, Serbołużyczanie w planach socjalistycznego miasta Wojerecy w czasach NRD
 • Elżbieta Michow, Semantyczny model pamiątkowy w etymologiach potocznych nazw miejscowych z pogranicza śląsko-małopolskiego: Bytom, Będzin, Piekary (na podstawie podań)
 • Stanisława Sochacka, Nazwy ogrodów działkowych w przestrzeni kulturowej miast górnośląskich
 • Monika Choroś, Odra w nazewnictwie miejskim Górnego Śląska
 • Leokadia Drożdż, Olza w krajobrazie nazewniczym Śląska

Przeglądy

 • Piotr Pałys, Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych (2016)
 • Justyna Rokitowska, „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich” XXI Seminarium Śląskie w Kamieniu Śląskim

In memoriam

 • Danuta Berlińska (1954−2016)
Autorzy / Authors

Bily Inge, Choroś Monika, Dawidejt–Drobek Ewa, Drobek Wiesław, Drożdż Leokadia, Gorzelik Jerzy, Michow Elżbieta, Musiał Marcin, Pałys Piotr, Pjech Edmund, Rokitowska Justyna, Sochacka Stanisława, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wądołowski Marcin

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

231