Studia Śląskie tom 12 - okładka

Studia Śląskie tom 12

Spis treści

I. Artykuły

  • Edmund Klein, Polityka władz i niemieckich klas p osiadających wobec ludności polskiej Górnego Śląska na przełomie 1918/19 r.
  • Karol Jonca, Areszt ochronny — pozasądowym środkiem walki z opozycją antyhitlerowską na Śląsku Opolskim (1933— 1934)
  • Alfred Konieczny, Zagraniczni robotnicy przymusowi i obozy pracy na Górnym Śląsku w 1944 r.
  • Bożena Błahut, Północny podregion gospodarczy województwa opolskiego w świetle niektórych czynników aktywiza cji ludności pozarolniczej
  • Wanda Iżyk, Uwagi o zatrudnieniu k obiet w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w latach 1960—1965
  • Robert Rauziński, Rozwój demograficzny a rozbudowa miast na Śląsku Opolskim w latach 1950—1985
  • Manfred Kutyma, Z badań nad zamierzeniami zawodowymi abiturientów szkół ogólnokształcących Opola

II. Streszczenia obcojęzyczne

Autorzy / Authors

Błahut Bożena, Iżyk Wanda, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Kutyma Manfred, Rauziński Robert

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

375