Studia Śląskie tom 69 - okładka

Studia Śląskie tom 69

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści
Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku

 • Andrzej Hanich, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku
 • Michał Lis, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku
 • Stanisław Senft, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009
 • Wanda Musialik, W poszukiwaniu nowego wizerunku województwa. Przeszłość – ożywcza czy przeklęta?
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy po 1989 roku. Pomniki i tablice pamiątkowe
 • Wiesław Drobek, Struktura morfologiczna małych miast Śląska Opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (Ujazd i Korfantów)
 • Zdeněk Jirásek, Opavské Slezsko v době transformace po roce 1989 (Śląsk Opawski w okresie transformacji po roku 1989]
 • Leokadia Drożdż, Polacy na czeskim Śląsku po 1989 roku
 • Józef Szymeczek, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku
 • Roman Kaszper, „Głos Ludu” na początku transformacji ustrojowej w Czechosłowacji (1989-1990)
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Śląsk jako przedmiot zapytań i interpelacji niemieckich deputowanych w 12. kadencji Bundestagu
 • Maria Kalczyńska, Diaspora Euro-Ślązaków w Niemczech na przykładzie biografii Leona Jończyka – artysty i społecznika z Monachium
 • Stanisława Sochacka, Problematyka śląska w działalności Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1989-2009)
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Wprowadzanie dwujęzycznych nazw miejscowych na Śląsku Opolskim po 1989 roku

Studia i miscellanea

 • Marek P. Czapliński, Epidemia tyfusu w Bytomiu w latach 1897-1898 i jej zapobieganie. Kwestia dostępu ludności do czystej wody pitnej i użytkowej
 • Dariusz Chrobak, Das Phänomen der Sprachinsel. Geschichte der ehemaligen deutschen Sprachinseln in Oberschlesien und Galizien [Fenomen wyspy językowej. Dzieje byłych niemieckich wysp językowych na Górnym Śląsku i w Galicji]
 • Anna Bereś, Dušan Janák, Refleksje klasyków socjologii nad czeskim i polskim społeczeństwem lat trzydziestych XX wieku (na podstawie analizy zawartości „Przeglądu Socjologicznego” i „Sociologická revue”)
 • Piotr Retecki, Proces zasiedlania powiatu wałbrzyskiego ludnością polską z Francji i Niemiec w latach 1945-1948
 • Franciszek Jonderko, Rodzina śląska. Cechy kulturowe i społeczne. (Tezy i aspekty badań)
 • Marzena Muszyńska, Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. Analiza przemian leksykalnych – wyniki ankiety
 • Donat Przybylski, „Wspólnota radości”, czyli o Radiowym koncercie życzeń – jednym z fenomenów w lokalnej kulturze Śląska Opolskiego

Odeszli od nas

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Karol Fiedor (1927-2010)
 • Zbyszko Bednorz (1913-2010)
Autorzy / Authors

Bereś Anna, Chrobak Dariusz, Czapliński Marek, Dawidejt-Jastrzębska Ewa, Drobek Wiesław, Drożdż Leokadia, Hanich Andrzej, Janák Dušan, Jarczak Łucja, Jirásek Zdeněk, Jonderko Franciszek, Kalczyńska Maria, Lis Michał, Monika Choroś, Musialik Wanda, Muszyńska Marzena, Przybylski Donat, Retecki Piotr, Roman Kaszper, Senft Stanisław, Sochacka Stanisława, Szymeczek Józef, Trzcielińska-Polus Aleksandra

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

381