Studia Śląskie tom 68 - okładka

Studia Śląskie tom 68

Spis treści
Instytut Śląski na przełomie wieków. Miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem

 • Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach Instytutu Śląskiego w Opolu
 • Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1949) i w Opolu od 1957 roku
 • Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934-2009)
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Socjologiczne dyskursy o Śląsku w organizacyjnych ramach Instytutu Śląskiego
 • Wiesław Drobek, Brygida Solga, Kazimierz Szczygielski, Problematyka badań geograficzno-przestrzennych w pracach Instytutu Śląskiego w Opolu

Studia

 • Jarosław Kuczer, Od glorii do upadku. Osadnictwo szlachty tytularnej na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej na przykładzie rodziny hrabiów von Dünnewald (1669-1718)
 • Mariusz Pawelec, Zamek w Prószkowie jako przykład górnośląskiej rezydencji magnackiej – kształtowanie się obiektu i kulturowe oddziaływanie
 • Sebastian Rosenbaum, Bibliotekarz, historyk, agent. Casus Franciszka Szymiczka
 • Bogusław Tracz, Nadużycia w gospodarce mięsnej i tzw. afery mięsne na terenie konurbacji górnośląskiej w latach 1945-1970

Miscellanea i materiały

 • Joanna Lusek, Opieka medyczna w Bytomiu do 1939 roku
 • Paweł Szygulski, „Polska Zachodnia” wobec komisji specjalnej Sejmu Śląskiego w 1927 roku
 • Andrzej Hanich, Wokół podróży biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do Wrocławia i po Śląsku Opolskim w maju i czerwcu 1945 roku (wybór dokumentów)
 • Zbigniew Bereszyński, Strajki akademickie w Opolu w 1981 roku

Odeszli od nas

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Karol Jonca (1930-2008)
 • Profesor zwyczajny doktor Kazimierz Orzechowski (1923-2009)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Władysław Jacher (1931-2009)
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowana Lucyna Frąckiewicz (1926-2009)
 • Doktor Ryszard Kałuża (1940-2009)
Autorzy / Authors

Bereszyński Zbigniew, Drobek Wiesław, Hanich Andrzej, Kuczer Jarosław, Lis Michał, Pawelec Mariusz, Rosenbaum Sebastian, Śliz Anna, Sochacka Stanisława, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Szczepański Marek S., Szczygielski Kazimierz, Szygulski Paweł, Tracz Bogusław, Łusek Joanna

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

362