Studia Śląskie tom 21 - okładka

Studia Śląskie tom 21

Spis treści

 • Józef Kokot, Instytut Śląski — Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu
 • Bolesław Reiner, Polityczno-administracyjne podziały Górnego Śląska w XIX i XX wieku
 • Wiesław Lesiuk, Rady żołnierska, robotnicza, chłopska i ludowa w mieście Opolu w latach 1918—1919
 • Franciszek Hawranek, Dwie akcje polityczne na Śląsku Opolskim w latach 1926 i 1928
 • Karol Jonca, Prawo w koncepcjach śląskiej „opozycji” antyhitlerowskiej. „Kreisauer Kreis” Helmutha Jamesa von Moltke
 • Alfred Konieczny, Polenlager — obozy dla wysiedlonej ludności polskiej na Górnym Śląsku w latach 1942—1945
 • Zbigniew Kowalski, Udział Wojska Polskiego w życiu gospodarczo-politycznym Śląska Opolskiego w latach 1945—1947
 • Michał Lis, Problematyka histonii gospodarczej Śląska Opolskiego lat 1945—1949 na łamach opolskich periodyków naukowych
 • Józef Kokot, Układy NRF z państwami socjalistycznymi
 • Waldemar Sznajder, Ostkunde — integralna część systemu wychowania politycznego w Niemczech zachodnich (1946—1969)
 • Stanisława Sochacka, Gramatyki i słowniki polskie na Śląsku w XVII i XVIII wieku (Stan badań i postulaty badawcze)
 • Tekla Stojanowska, J. S. Bandtkie — pierwszy badacz nazewnictwa geograficznego Śląska
 • Tadeusz Gospodarek, Uczestnictwo załogi zakładu wielkoprzemysłowego w kulturze
 • Czesław Wawrzyniak, Z zagadnień upowszechnienia książki w województwie opolskim
 • Maria Jednaka, Czytelnictwo „Trybuny Opolskiej” i „Głosu Odlewnika” w środowisku społeczno-zawodowym huty Małapanew” w Ozimku
 • Manfred Kutyma, Robert Rauziński, Społeczno-ekonomiczne aspekty planowania szkolnictwa ponadpodstawowego w regionie (na przykładzie województwa opolskiego)
 • Robert Rauziński, Dynamika i struktura zatrudnienia kadr technicznych w gospodarce województwa opolskiego w latach 1956—1968
 • Janusz Kroszel, Problemy polityki rozwoju infrastruktury społecznej w ujęciu przestrzennym
 • Józef Góralczyk, Gospodarcze i społeczne racje w projektowaniu organizacji rolnictwa
 • Zenon Baranowski, Organiczno-rozdzielcza oraz syntetyczna metoda rachunku gospodarstwa indywidualnego stosowana w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa Instytutu Śląskiego
 • Franciszek Miśków, Praktyczne opracowanie rachunku syntetycznego w indywidualnym gospodarstwie rolnym
 • Maria Góralczyk, Miary koncentracji w badaniach nad zmiennością struktury społeczno-ekonomicznej wsi
 • Józef Makowiecki, Próba określenia warunku wzrostu plonów pszenicy ozimej w województwie opolskim
 • Jan Tkocz, Model rozłogów jednostek osadniczych na drodze do pełnego uspołecznienia ziemi (na przykładzie wsi Czarnolas w powiecie grodkowskim)
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia zawartości „Studiów Śląskich” T. 1:1958 — T. 20:1971
Autorzy / Authors

Baranowski Zenon, Góralczyk Józef, Góralczyk Mairia, Gospodarek Tadeusz, Hawranek Franciszek, Jednaka Maria, Jonca Karol, Kokot Józef, Konieczny Alfred, Kowalski Zbigniew, Kroszel Janusz, Kutyma Manfred, Lesiuk Wiesław, Lis Michał, Makowiecki Józef, Miśków Franciszek, Rauziński Robert, Reiner Bolesław, Sochacka Stanisława, Sznajder Waldemar, Tekla Stojanowska, Tkocz Jan, Wawrzyniak Czesław, Wyglenda Ewa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

601