Studia Śląskie tom 14 - okładka

Studia Śląskie tom 14

Spis treści

I. Artykuły

  • Jerzy Czupiał, Proces kapitalistycznej industrializacji na Śląsku
  • Edmund Klein, Wybory do konstytuanty niemieckiej w styczniu 1919 roku na Górnym Śląsku
  • Bogusław Olszewski, Interwencja państwa niemieckiego w przemyśle Śląska w okresie Republiki Weimarskiej (1919—1932)
  • Wanda Iżyk, Problemy ekonomiczne i socjologiczne aktywizacji zawodowej kobiet. (Na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)

II. Miscellanea i materiały

  • Franciszek Szymiczek, Jednodniówka akademików wrocławskich z 15 XII 1909 roku
  • Kazimierz Malczewski, Biblioteki-czyteinie polskie w dawnym powiecie raciborskim

III. Streszczenia obcojęzyczne

Autorzy / Authors

Czupiał Jerzy, Iżyk Wanda, Klein Edmund, Malczewski Kazimierz, Olszewski Bogusław, Szymiczek Franciszek

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

340