Studia Śląskie tom 18 - okładka

Studia Śląskie tom 18

Spis treści
I. Artykuły

 • Adam Galos, Społeczne podłoże tzw. kolonizacji wewnętrznej w Niemczech na przełomie XIX i XX w
 • Stanisław Rospond, O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności
 • Renarda Ocieczek, Niezwykła kariera staropolskiego poematu. (Z zagadnień recepcji Officina ferraria Walentego Roździeńskiego)
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Pokolenie „Zarania Śląskiego” 1907—1912)
 • Tadeusz Gospodarek, Maria Jednaka, Zainteresowanie książką wśród inteligencji technicznej miasta Opola (studium statystyczno-socjologiczne)

II. Miscellanea i materiały

 • Frank Förster, Koncentracja proletariatu w przemyśle węgla brunatnego okręgu Senftenberg w latach 1890—1914
 • Ryszard Ergetowski, Studia Wacława A. Maciejowskiego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Stanisława Sochacka, Nie znana śląska korespondencja Lucjana Malinowskiego
 • Antoni Gładysz, Z badań nad działalnością pruskiej cenzury policyjnej w Bytomiu w latach 1902—1918
 • Czesława Mykita-Glensk, Początki polskiego teatru zawodowego w Opolu
 • Jadwiga Kucianka, Bibliografia twórczości Juliusza Ligonia
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jadwiga Kucianka (1924—1970)
Autorzy / Authors

Ergetowski Ryszard, Förster Frank, Galos Adam, Gospodarek Tadeusz, Gładysz Antoni, Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Jednaka Maria, Kucianka Jadwiga, Mykita-Glensk Czesława, Ocieczek Renarda, Sochacka Stanisława, Stanisław Rospond

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

425