Studia Śląskie tom 70 - okładka

Studia Śląskie tom 70

Ten tom udostępniamy online za darmo poniżej. Jeżeli jednak potrzebujesz wybranego artykułu w formie PDF, który da się zapisać na dysku, rozważ jego zakup u naszego partnera:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści
Studia

 • Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
 • Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946— 1968
 • Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957-1971)
 • Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
 • Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze

Miscellanea i materiały

 • Stanisława Sochacka, O polskich i niemieckich nazwach młynów na Śląsku
 • Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków
 • Małgorzata Iżykowska, „Co polecam waszej dobroczynności”. Jak proszono o pieniądze w wiejskim kościele na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku
 • Piotr Pałys, Kwestia kościelna w polsko-czeskim sporze o ziemię raciborską i głubczycką w latach 1945-1947
 • Jolanta Gołąb-Kowalska, Udział PPR, PPS i PZPR w systemie władzy w powiecie pszczyńskim w latach 1945-1950
 • Dariusz Węgrzyn, Kulisy wyborczego sukcesu. Udział Urzędu Bezpieczeństwa w kampanii wyborczej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku w powiecie kozielskim
 • Zbigniew Bereszyński, Przygotowania do stanu wojennego na Śląsku Opolskim
 • Paweł Popieliński, Tożsamość narodowa młodzieży mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku
 • Stanisław Koziarski, System transportowy Śląska

Przeglądy

 • Leokadia Drożdż, Dzieje oświaty polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim (bibliografia rozumowana wybranych wydawnictw zwartych)
 • Grzegorz Strauchold, Rzeczpospolita czy Rzecz Polaków? Na kanwie książki Piotra Madajczyka i Danuty Berlińskiej Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć
 • Anna Bereś, Olaf Gwiżdż, Paweł Sadło , Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Śląsku Opolskim 1945-2005. Aspekty demograficzne i społeczne (założenia badań empirycznych)
Autorzy / Authors

Bereś Anna, Bereszyński Zbigniew, Dawid Adriana, Dawidejt-Jastrzębska Ewa, Drobek Wiesław, Drożdż Leokadia, Gołąb-Kowalska Jolanta, Gwiżdż Olaf, Iżykowska Małgorzata, Jarczak Łucja, Koziarski Stanisław, Kwiatek Aleksander, Monika Choroś, Pałys Piotr, Popieliński Paweł, Sadło Paweł, Sochacka Stanisława, Solga Brygida, Strauchold Grzegorz, Techmańska Barbara, Węgrzyn Dariusz

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Stanisław Senft

Liczba stron / Number of pages

354