Studia śląskie 83 - okładka

Studia Śląskie tom 83

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

 • Danuta Berlińska, Wspólnota lokalna i samorządność
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Metoda dokumentów osobistych Floriana Znanieckiego, metoda biograficzna i ich współczesne konotacje w socjologii
 • Sławomir Łodziński, „Żywy instument”. Ustawa o mniejszościach z 2005 roku a ochrona tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
 • Maria Szmeja, Nowe tożsamości śląskie. Skąd się biorą? Pogranicza i spojrzenie na Śląsk
 • Monika Mazurek, Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubska tożsamość – powracające pytania o język, status i aktywność grupową
 • Michał Lis, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim – wyborcze aspiracje a wyniki wyborów samorządowych w województwie opolskim w 2018 roku
 • Maria Grygierczyk, Robert Rauziński, Kaziemierz Szczygielski, Procesy i struktury demograficzne w województwach śląskich w świetle integracji demograficznej w latach 1945-2018
 • Krystian Heffner, Migracje a rozwój regionu opolskiego. Znaczenie procesów migracyjnych w konteście regionalnej konkurencji
 • Philipp Ther, Cena za zjednoczenie: niemiecka terapia szokowa i transformacja po roku 1989

MISCELLANEA I MATERIAŁY

 • Piotr Madajczyk, Mniejszość niemiecka a polska jako państwo narodowe
 • Katarzyna Kownacka, Kobiety na listach mniejszości niemieckiej w wyborach samorządowych i parlamentarnych w latach 2002-2015. Kwoty, parytety, poparcie
 • Dorota Świtała-Trybek, Lidia Przymuszała, Tożsamość górnośląska wyrażona w regionalnej kuchni (na przykładzie słownika zup)

PRZEGLĄDY

 • Brygida Solga, Współczesne procesy zachodzące na rynku pracy województwa opolskiego
 • Andrzej Sakson [rec.]: Maria Szmeja, Śląsk – bez zmian? Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej, Kraków 2017.
 • Monika Choroś, Górny Śląska reditus. Wokół wydarzeń roku 1918 na Śląsku. Opole, 10 październik 2018 r. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej.

IN MEMORIAM

 • Dr hab. Joanna Dybowska (Brygida Solga)
 • Wspomnienie o Danucie Berlińskiej (Dorota Simonides)
Autorzy / Authors

Berlińska Danuta, Choroś Monika, Grygierczyk Maria, Heffner Krystian, Kownacka Katarzyna, Lis Michał, Madajczyk Piotr, Mazurek Monika, Obracht-Prondzyński Cezary, Przymuszała Lidia, Rauziński Robert, Sakson Andrzej, Simonides Dorota, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Świtała-Trybek Dorota, Szczygielski Kazimierz, Szmeja Maria, Ther Philipp, Łodziński Sławomir

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek