Studia Śląskie tom 11 - okładka

Studia Śląskie tom 11

Spis treści

I. Artykuły

  • Joachim Glensk, Bolesław Prus a Śląsk
  • Franciszek Połomski, Położenie ludności żydowskiej na Śląsku po dojściu Hitlera do władzy
  • Karol Jonca, Policja polityczna w systemie wewnętrznej administracji na Śląsku Opolskim (1936—1945)
  • Alfred Konieczny, Zwalczanie zbiegostwa polskich robotników przymusowych przez policję hitlerowską na Śląsku w latach II wojny światowej
  • Jerzy Lubos, Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem i jego młodzież w latach 1945—1965

II. Miscellanea i materiały

  • Piotr Świerc, Bytomski zjazd śpiewaczy w 1935 r. i sprawa śpiewnika „Echa śląskie”
  • Karol Jonca, Himmlerowskie wytyczne do walki z ruchem oporu w Polsce, a doświadczenia powstania styczniowego

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Autorzy / Authors

Glensk Joachim, Jonca Karol, Konieczny Alfred, Lubos Jerzy, Połomski Franciszek, Świerc Piotr

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

396