Studia Śląskie tom 23 - okładka

Studia Śląskie tom 23

Spis treści
I. Artykuły

  • Juliusz Demel, Początki „Głosu Śląskiego” Józefa Siemianowskiego w Gliwicach w 1903 roku
  • Edmund Klein, Konferencja górnośląskich rad robotniczych i żołnierskich 22 listopada 1918 roku w Gliwicach (Podróż Hugona Haasego na Górny Śląsk)

II. Miscellanea i materiały

  • Alfred Nowak, Księgi metrykalne parafii Kuźnia Raciborska jako źródło do badań tradycji zawodowych
  • Leonard Smołka, Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie Śląska Opolskiego (1922—1939)
  • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, O „Małym Polaku w Niemczech”
  • Ryszard Hajduk, Nieznane wystąpienie Arki Bożka i „Kolo Ślązaków” w Wielkiej Brytanii
  • Stanisław Gajda, Socjologia imion na przykładzie Opola i okolic
  • Zygmunt Nowak, Z działalności Komisji Przemysłu i Handlu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu w latach 1962—1963
  • Bożena Sołtys-Schayerowa, List do redakcji
Autorzy / Authors

Demel Juliusz, Gajda Stanisław, Hajduk Ryszard, Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Klein Edmund, Nowak Alfred, Nowak Zygmunt, Smołka Leonard, Sołtys-Schayerowa Bożena

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

348