Studia Śląskie tom 90

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji (Bartosz Jan Kuświk)

STUDIA

  • Agata Haas, Język mistyki protestanckiej w wybranych pieśniach Mlecznej Potráwy Duchownej… Samuela Ludwika Zasadiusa
  • Agnieszka Misiurska, Stories from Upper Silesia. Spór o przynależność Górnego Śląska w latach 1919–1921 w relacjach brytyjskich korespondentów prasowych
  • Marzena Muszyńska, Ze studiów nad leksyką pszczelarską
  • Piotr Pałys, Pomiędzy żarnami wielkiej polityki. Przypadek pastora z Pstrążnej Martina Hoffmanna
  • Stanisława Sochacka, O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych na Śląsku Opolskim w kontekście nowych dokumentów
  • Krzysztof Stecki, Artyleria w III powstaniu śląskim – aspekty techniczne

PRZEGLĄDY

  • Agata Haas, „Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim. II: Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej”, Opole, 8 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

IN MEMORIAM

  • Doktor habilitowany profesor Stanisław Senft (1944–2021) (Michał Lis)
  • Zbigniewa Zielonki związki ze Śląskiem (Anna Pobóg-Lenartowicz)
  • Docent doktor Józef Byczkowski (Maria Kalczyńska)
Autorzy / Authors

Misiurska Agnieszka, Pobóg-Lenartowicz Anna, Stecki Krzysztof, Haas Agata, Kalczyńska Maria, Kuświk Bartosz, Lis Michał, Muszyńska Marzena, Pałys Piotr, Sochacka Stanisława

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bartosz Kuświk