Studia Śląskie tom 1 - okładka

Studia Śląskie tom 1

Spis treści

  • Seweryn Wysłouch, Po pięciu latach

I. Artykuły

  • Władysław Dziewulski, Miasto lokacyjne w Opolu w XIII—XV wieku.
  • Kazimierz Orzechowski, Z problematyki władania ziemią w schyłkowym okresie feudalizmu
  • Alfred Konieczny, Ograniczenia swobody w zawieraniu małżeństw wśród chłopów na Górnym Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku
  • Karol Jonca, Imigracja robotników polskich na Śląsk w końcu XIX i w początkach XX wieku
  • Edmund Klein, „Minderheitspolitische Lageberichte“ jako źródło do historii Polaków na Śląsku Opolskim w latach 1936—1945
  • Franciszek Połomski, Zamierzenia likwidacji działaczy polskich na Opolszczyźnie w latach 1939—1944

II. Miscellanea i materiały

  • Leszek Winowski, Polityka kościelna Fryderyka II na Śląsku (Uwagi na tle pracy F. Hanusa, Church and State in Silesia under Frederick II, Washington 1944, s. VIII + 432)
  • Franciszek Połomski, Ze wspomnień starego „Westfaloka“ A. Podeszwy
  • Alfred Konieczny, Kilka uwag o życiu i działalności ks. Jana Melza, bojownika o polskość Śląska Opolskiego
Autorzy / Authors

Dziewulski Władysław, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Orzechowski Kazimierz, Połomski Franciszek, Winowski Leszek, Wysłouch Seweryn

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

280