Studia śląskie 84 - okładka

Studia Śląskie tom 84

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

 • Matthäus Wehowski, Institution des Ausgleichs in einer umkämpften Region? Die Kreisbeiräte in Oberschlesien: September 1920–Mai 1921 [Instytucje równowagi w skonfliktowanym regionie? Doradcy powiatowi na Górnym Śląsku (wrzesień 1920–maj 1921)]
 • Zbigniew Gołasz, Maksymilian Żyła – zapomniany dowódca z czasu trzeciego powstania śląskiego
 • Tobiasz Janikowski, Narracje traumy w niemieckojęzycznej literaturze i publicystyce górnośląskiego pogranicza w latach 1918–1922
 • Jerzy Gorzelik, Żołnierz, heros, kresowy rycerz – przemiana wizerunku „powstańca śląskiego” w międzywojennej rzeźbie monumentalnej
 • Bernard Linek, Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do pamięci plebiscytu i powstań śląskich (część 3). Niemiecka wizja 40-lecia plebiscytu
 • Ilona Copik, Ostatni bastion śląskości? – repetycje z twórczości Kazimierza Kutza (wokół filmu Paciorki jednego różańca)

MISCELLANEA I MATERIAŁY

 • Maik Schmerbauch, Das Ende des ersten Weltkrieges im Spiegel des Sonntagsblattes des Bistums Breslau 1918-1919 [Koniec Wielkiej Wojny w świetle “Sonntagsblattu” diecezji wrocławskiej 1918-1919]
 • Piotr Pałys, Kozacy w szeregach 1 Dywizjonu Ułanów Górnośląskich
 • Przemysław Jagieła, Związek Przyjaciół Górnego Śląska w Praszce jako źródło informacji o sytuacji w powiatach oleskim i kluczborskim w latach 1920–1921
 • Zbigniew Bereszyński, Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Kościoła katolickiego na przykładzie województwa opolskiego w latach 1950–1956

PRZEGLĄDY

 • Piotr Pałys [rec.], Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řeznik, Martin Wihoda,
  Dějiny Polska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 690 s.
 • Kamil Frączkiewicz [rec.], Andreas Platthaus, 18/19 Der Krieg nach dem Krieg. Deutschland zwischen Revolution und Versailles, Berlin 2018
Autorzy / Authors

Copik Ilona, Jerzy Gorzelik, Kamil Frączkiewicz, Linek Bernard, Maik Schmerbauch, Matthäus Wehowski, Piotr Pałys, Przemysław Jagieła, Tobiasz Janikowski, Zbigniew Bereszyński, Zbigniew Gołasz

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenie / Summary

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek