Studia Śląskie tom 80 - okładka

Studia Śląskie tom 80

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów, wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści

Od redakcji

 • Robert Rauziński, Brygida Solga, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny
 • Brygida Solga, Ewa Golec, Bibliografia prac doktora habilitowanego Kazimierza Szczygielskiego

Studia

 • Bernard Linek, Rola migrantów z Galicji i Królestwo Kongresowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w XIX wieku
 • Michał Lis, Rok 1945. Ziemia głubczycka nowym miejscem życia wygnanych z Kresów Wschodnich
 • Stanisław Koziarski, Stan i potrzeby transportowe Opola
 • Krystian Heffner, Funkcjonalno-przestrzenne uwarunkowania rozwoju Opola
 • Romuald Jończy, Diana Rokita – Poskart, Opolski ośrodek akademicki a migracje „na studia” w województwie opolskim
 • Teresa Sołdra – Gwiżdż, Dyskurs nad pojęciem „pogranicze” w polskiej socjologii. Wybrane zagadnienia

Miscellanea i materiały

 • Sabina Kubiciel – Lodzińska, Przemiany demograficzne w województwie opolskim a atrakcyjność regionu dla imigrantów zarobkowych w ocenie pracodawców
 • Agnieszka Lisowska, Współczesne zmiany demograficzne a problem przestępczości w gminach województwa dolnośląskiego w latach 2005-2014
 • Magdalena Moj, Czynniki determinujące decyzję o osiedleniu się na obszarach wiejskich województwa opolskiego. Analiza w świetle badań własnych
 • Kornelia Polek – Duraj, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle tartacznym na przykładzie zakładu przerobu drewna na obszarze Opolszczyzny
 • Anna Rajchel, System wartości uczniów szkól ponadgimnazjalnych (na przykładzie badań własnych)
 • Robert Wieczorek, Tożsamość regionu i więzi społeczne województwa opolskiego w świetle programu Specjalnej Strefy Demograficznej

Przeglądy

 • Natalia Kotrys, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności” / „Europäische Frauen in der politischen Sphäre der Frühen Neuzeit bis Gegenwart”, Wrocław 1-2 XII 2016 r.

In memoriam

 • Profesor doktor habilitowany Mirosław Cygański (1925-2016) (Michał Lis)
 • Doktor Adolf Kühnemann (1934-2017) (Michał Lis)
Autorzy / Authors

Golec Ewa, Heffner Krystian, Jończy Romuald, Kotrys Natalia, Koziarski Stanisław, Kubiciel-Lodzińska Sabina, Linek Bernard, Lis Michał, Lisowska Agnieszka, Moj Magdalena, Polek-Duraj Kornelia, Rajchel Anna, Rauziński Robert, Rokita-Poskart Diana, Solga Brygida, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Wieczorek Robert

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

247