Studia śląskie 76 - okładka

Studia Śląskie tom 76

Aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów wejdź na stronę:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1033

Spis treści
Od redakcji

 • Stanisław Senft, Sylwetka profesora doktora habilitowanego Michała Lisa
 • Ewa Golec, Bibliografia prac profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Michała Lisa za lata 2005–2015
 • Edward Długajczyk, Hans Georg Oppersdorff i por. „Horst” z III powstania śląskiego
 • Marek Masnyk, Hitler, narodowy socjalizm i stosunki polsko-niemieckie po Machtübernahme w dyskursie II Rzeczypospolitej (subiektywny przegląd opinii i stanowisk)
 • Piotr Pałys, Stosunki Polaków ze Śląska Opolskiego z Serbołużyczanami do 1945 roku
 • Romuald Gelles, Na „tajnym froncie”. O polskim wywiadzie w przedwojennym Wrocławiu
 • Stanisława Sochacka, Polsko-niemieckie stosunki nazewnicze na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku
 • Rudolf Žáček, Humor a vtip jako „zázračná“ zbraň 2. světové války
 • Andrzej Hanich, Nastroje wśród ludności Śląska Opolskiego w początkach 1944 roku w świetle raportów Sicherheitsdienst des Reichsführers SS
 • Danuta Kisielewicz, Ślązacy w niemieckiej i radzieckiej niewoli w czasie II wojny światowej
 • Piotr Stanek, Cywilna ludność Warszawy w Lamsdorf (1944–1945)
 • Bogdan Cimała, Demograficzne skutki II wojny światowej na obszarze Górnego Śląska
 • Bronisław Pasierb, Każdemu wolno marzyć…
 • Aleksandra Trzcielińska–Polus, Wysiedleńcy i osiedleńcy na Śląsku Opolskim jako konsekwencja II wojny światowej
 • Katarzyna Maler, Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej podczas walk frontowych i po wkroczeniu Armii Czerwonej w marcu i kwietniu 1945 roku
 • Wanda Musialik, Miejsce sióstr zakonnych w powojennych społecznościach na Śląsku Opolskim w latach 1945–1948
 • Dušan Janák, Vojenské trestní právo a vojenské soudy v Polsku a Československu 1943–1953 (vybrané problémy)
 • Edmund Nowak, Biskupice – śląska wieś po II wojnie światowej (wspomnienia z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku)
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Długajczyk Edward, Golec Ewa, Hanich Andrzej, Janák Dušan, Kisielewicz Danuta, Maler Katarzyna, Masnyk Marek, Musialik Wanda, Nowak Edmund, Pasierb Bronisław, Pałys Piotr, Romuald Gelles, Senft Stanisław, Sochacka Stanisława, Stanek Piotr, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Žáček Rudolf

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Bernard Linek

Liczba stron / Number of pages

235