Studia Śląskie tom 58 - okładka

Studia Śląskie tom 58

Spis treści
Artykuły

 • Wanda Musialik, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji)
 • Mirosław Cygański, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny światowej
 • Bogdan Cimała, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej
 • Marek Zawadka, Odra w okresie planu trzyletniego (1947-1949)
 • Wiesław Lesiuk, Stanisław Senft, Polacy w Niemczech jako przedmiot polityki Polski i Niemiec w XX wieku
 • Jerzy Kociszewski, Proces integracji gospodarczej Śląska Opolskiego z krajem na tle ziem zachodnich i północnych
 • Zdzisław Pisz, Społeczne następstwa transformacji
 • Robert Rauziński, Obraz demograficzny wsi opolskiej w okresie transformacji gospodarczej (1988-1998)

Miscellanea i materiały

 • Antoni Maziarz, Środowisko lekarskie Wrocławia w XVI i XVII wieku
 • Włodzimierz Kaczorowski, List Jana Herbiniusa do Marii Cunitz, astronomki byczyńskiej
 • ks. Marek T. Chmielewski, SDB, Kształcenie i wychowanie religijno-patriotyczne młodzieży śląskiej w szkołach Zgromadzenia Salezjańskiego we Włoszech w latach 1890-1902
 • Mirosław Dymarski, Arki Bożka list do prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. Wokół problematyki Śląska Opolskiego w polityce polskich władz na uchodźstwie 1939-1945
Autorzy / Authors

Chmielewski Marek T., Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Dymarski Mirosław, Kaczorowski Włodzimierz, Kociszewski Jerzy, Lesiuk Wiesław, Maziarz Antoni, Musialik Wanda, Pisz Zdzisław, Rauziński Robert, Zawadka Marek

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Streszczenia / Summaries

Streszczenie, Summary, Zusammenfassung, Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis

Redakcja / Editorial staff

Wiesław Lesiuk

Liczba stron / Number of pages

283