Studia Śląskie tom 59 - okładka

Studia Śląskie tom 59

Spis treści
Artykuły

 • Jerzy Mularczyk, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej
 • Jerzy Rajman, Koźle w średniowieczu
 • Mirosław Cygański, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojny światowej
 • Piotr Madajczyk, Obozy pracy i odosobnienia dla ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej
 • Bogdan Cimała, Powojenne obozy odosobnienia na Górnym Śląsku
 • Zygmunt Woźniczka, Wysiedlenia ludności górnośląskiej do ZSRR wiosną 1945 r.
 • Ryszard Kaczmarek, Kazimierz Miroszewski, Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej
 • Edmund Nowak, Obozy specjalne NKWD/MWD w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec/NRD i na terenach zachodniej Polski w latach 1945-1950
 • Dušan Janák, Tábory nucené práce na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1948-1954

Miscellanea i materiały

 • Włodzimierz Kaczorowski, Jerzy Gorecki i jego fundacja w latach 1692-1906. Rzecz o lekarzu przybocznym Habsburgów i polskich Wazów
 • Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Od Światpolu do Światpolu
 • Marek Zawadka, Przejmowanie przez Polskę administracji na Odrze w latach 1945-1946
 • Antoni Steuer, Obozy jenieckie na terenie Katowic po zakończeniu II wojny światowej
 • Joachim Glensk, Stosunki polsko-niemieckie w cytatach (w układzie chronologicznym)
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Glensk Joachim, Janák Dušan, Kaczmarek Ryszard, Kaczorowski Włodzimierz, Madajczyk Piotr, Miroszewski Kazimierz, Mularczyk Jerzy, Nowak Edmund, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Rajman Jerzy, Steuer Antoni, Woźniczka Zygmunt, Zawadka Marek

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Wiesław Lesiuk

Liczba stron / Number of pages

361