Studia Śląskie tom 51 - okładka

Studia Śląskie tom 51

Spis treści
Artykuły

 • Irena Korbelarzowa, Rudolf Żaczek, Małe miasta lenne na Śląsku Opawskim i Karniowskim w pierwszej połowie XVIII w.
 • Marek Czapliński, Czy można mówić o dyskryminacji Śląska? Pruska polityka urzędnicza na Górnym Śląsku
 • Czesława Mykita-Glensk, Teatr Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego (1907— 1921)
 • Wiktor Skrzypek, Weterynaria ludowa na Górnym Śląsku w aspekcie historycznym
 • Urszula Zagóra, Spory wokół interwencjonizmu i etatyzmu w Sejmie Śląskim
 • Tadeusz Piątek, Irwingianizm na Śląsku
 • Tadeusz Piątek, Zakony w dziejach Śląska
 • Sława Kamińska, Czynniki stymulujące kształtowanie świadomości narodowej w regionach pogranicza językowo-narodowościowego na przykładzie Górnego Śląska w porównaniu z Alzacją i Lotaryngią
 • Krystian Heffner, Sytuacja społeczno-gospodarcza na Śląsku Opolskim w kontekście stosunków polsko-niemieckich
 • Franciszek Antoni Marek, Moralne i polityczne aspekty polsko-niemieckich zbliżeń kulturowych

Miscellanea i materiały

 • Joachim Glensk, Rola Niemiec w odprężeniu, pojednaniu i europeizacji kontynentu w cytatach (wybór w układzie chronologicznym)
 • Maria Kalczyńska, Pierwsze wydawnictwa prasowe na Górnym Śląsku
 • Piotr Świerc, O zbiorach XX-wiecznych śląskiej pieśni ludowej
 • Tadeusz Piątek, Święci i błogosławieni w dziejach Śląska
 • Wiesława Korzeniowska, Z kwerendy za silesiakami w archiwach i bibliotekach Londynu i Oxfordu
 • Bogdan Cybulski, Miejsce więzień śląskich w systemie penitencjarnym II Rzeczypospolitej w latach 1922— 1928
 • Bernd Behning, Ikonograficzny przyczynek do dziejów konserwatywnej opozycji antyhitlerowskiej na Śląsku w okresie II wojny światowej
 • Jacek Ruszczewski, Niektóre negatywne aspekty oddziaływania Armii Czerwonej, UBP i MO na społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1945—1947. Próba wstępnego ujęcia zjawisk
 • Stanisław M. Koziarski, Górnośląskie koleje wąskotorowe
 • Robert Rauziński, Prognoza i rozwój ludności województwa opolskiego w latach 1991—2000.
Autorzy / Authors

Behning Bernd, Cybulski Bogdan, Czapliński Marek, Glensk Joachim, Heffner Krystian, Kalczyńska Maria, Kamińska Sława, Korbelarzowa Irena, Korzeniowska Wiesława, Koziarski Stanisław, Marek Franciszek Antoni, Mykita-Glensk Czesława, Piątek Tadeusz, Rauziński Robert, Ruszczewski Jacek, Skrzypek Wiktor, Świerc Piotr, Zagóra Urszula

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Krystian Heffner

Liczba stron / Number of pages

443