Studia Śląskie tom 50 - okładka

Studia Śląskie tom 50

Spis treści

 • Michał Lis, Zbigniew Kowalski (26 IX 1936-17 IV 1987)
 • Michał Lis, Wybór najważniejszych publikacji Zbigniewa Kowalskiego
 • Władysław Jacher, Miejsce i rola ludności rodzimej w społecznościach lokalnych (na przykładzie Śląska Opolskiego)
 • Tadeusz Gospodarek, Tożsamość psychospołeczna w procesach integracji
 • Maria Śmiełowska, Kulturowe uwarunkowania stosunków społecznych w zbiorowościach lokalnych województwa opolskiego
 • Maria Wanatowicz, Polskość Górnoślązaków w opiniach Polaków innych dzielnic (1922-1939)
 • Stanisław Senft, Problem tzw. rewizjonizmu wśród ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1956-1960 w opinii władz wojewódzkich
 • Bogdan Cimała, Determinanty odbudowy i rozwoju rolnictwa na Śląsku Opolskim w pierwszych latach po II wojnie światowej
 • Janusz Popera, Aparat polityczny PZPR województwa opolskiego w latach 1950-1956
 • Marek Masnyk, Kilka uwagw sprawie wygaśnięcia konwencji genewskiej i deklaracji mniejszościowej z 5 listopada 1937 r.
 • Bożena Malec-Masnyk, Górny Śląsk w koncepcji politycznej Eugeniusza Romera w latach 1914-1921
 • Wanda Musialik, Szkic do obrazu Śląska w emigracyjnej prasie londyńskiej (na przykładzie wojennych wydań „Dziennika Polskiego” z lat (1940-1943)
 • Bożena Ratajczak, Sprawy Górnego Śląska w „Dzienniku Poznańskim” i „Kurierze Poznańskim” w latach 1890-1900
 • Krystian Heffner, Przemiany osadnictwa wiejskiego na Opolszczyźnie
 • Wiesław Drobek, Cechy miejskie i rozwój ludnościowy ośrodków bez formalnego statusu miejskiego w województwie opolskim
 • Damian Tomczyk, Rzemiosło Głuchołaz w świetle pieczęci cechowych z XVII-XVIII w.
 • Robert Rauziński, Wpływ środowiska pracy na zagrożenie zdrowotne załóg przedsiębiorstw przemysłowych na Śląsku Opolskim w latach 1970-1988
 • Janusz Kroszel, Wanda Kroszel, Refleksje o humanistycznych uwarunkowaniach infrastruktury społecznej
Autorzy / Authors

Cimała Bogdan, Drobek Wiesław, Gospodarek Tadeusz, Heffner Krystian, Jacher Władysław, Kroszel Janusz, Kroszel Wanda, Lis Michał, Malec-Masnyk Bożena, Masnyk Marek, Musialik Wanda, Popera Janusz, Ratajczak Bożena, Rauziński Robert, Senft Stanisław, Śmiełowska Maria, Tomczyk Damian, Wanatowicz Maria

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

301