Studia Śląskie tom 52 - okładka

Studia Śląskie tom 52

Spis treści

Artykuły

 • Wiesława Korzeniowska, Ze studiów nad warunkami bytowymi mieszkańców wsi rejencji opolskiej w XIX w. — zdrowotność i lecznictwo
 • Jan Rajman, Mobilność przestrzenna oraz struktura społeczno-demograficzna mieszkańców parafii Jemielnica w XIX w.
 • Dan Gawrecki, Śląskość w państwie Habsburgów 1742—1918
 • Maria Gawrecka, Problematyka narodowościowa Śląska austriackiego w latach 1742—1914
 • Urszula Zagóra-Jonszta, Wojciech Korfanty w obec polityki finansowo-skarbowej Władysława Grabskiego
 • Krystian Heffner, Samorząd lokalny i inne uwarunkowania reformy powiatowej na Śląsku Opolskim
 • Vladimir Klemenčič, Problemy mniejszości narodowych w krajach powstałych w południowej strefie dawnej monarchii habsburskiej

Miscellanea i materiały

 • Wanda Musialik, Duchowieństwo katolickie wobec aspiracji narodowych Górnoślązaków w okresie przełomu po I wojnie światowej
 • Wiktor Skrzypek, Ważniejsze epizody w dorzeczu Górnej Odry do 1918 roku
 • Jacek Piotrowski, Sanacyjny ruch syndykalistyczny na Górnym Śląsku w świetle „Polski Zachodniej” (1926—1939)
 • Bernard Linek, Oddźwięk polemik wokół sposobu rozwiązania problemu ludności śląskiej na Opolszczyźnie w latach 1955— 1957 w ówczesnej prasie wojewódzkiej
 • Edmund Nowak, Archiwalna prawda o obozie w Łambinowicach 1945—1946
Autorzy / Authors

Gawrecká Marie, Gawrecki Dan, Heffner Krystian, Klemenčič Vladimir, Korzeniowska Wiesława, Linek Bernard, Musialik Wanda, Nowak Edmund, Piotrowski Jacek, Rajman Jan, Skrzypek Wiktor, Urszula Zagóra-Jonszta

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Krystian Heffner

Liczba stron / Number of pages

239