Studia Śląskie tom 49 - okładka

Studia Śląskie tom 49

Spis treści
Artykuły

 • Jan Rajman, Ruchliwość przestrzenna ludności wiejskiej (na przykładzie XIX-wiecznych kolonii strzeleckich)
 • Joachim Glensk, Względna wolność prasy polskiej na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu
 • Bożena Malec-Masnyk, Stosunek mocarstw zachodnich do podziału Górnego Śląska w okresie od 22 III do 30 IV 1921 r.
 • Wanda Musialik, Plany i rzeczywistość władzy polskiej na Zaolziu 1938—1939
 • Jan Korbel, Niektóre aspekty emigracji z Polski do RFN w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych
 • Danuta Berlińska, Maria Grygierczyk, Andrzej Pasierbiński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Teoretyczne przesłanki badań socjologicznych nad kształtowaniem się społeczności regionalnych na ziemiach zachodnich i północnych

Miscellanea i materiały

 • Aleksander Woźny, Rzeczywisty stosunek Niemiec do Polski w ocenie polskich władz wojskowych w latach 1933—1938
 • Wiesława Korzeniowska, Prasa polska Podbeskidzia (Biała, Bielsko, Cieszyn, Drogomyśl, Goleszów, Skoczów, Wisła) w latach 1848—1939. Szkic monograficzny
 • Stanisław Wajda, Sprawa użeglownienia górnej Odry od Koźla do Ostrawy. Aspekty prawnomiędzynarodowe
 • Wiesław Drobek, Zmiany struktury funkcjonalnej miast nadodrzańskich
 • Stanisław M. Koziarski, Funkcjonowanie sieci kolejowej w aglomeracjach miejsko-przemysłowych makroregionu południowego
 • Tadeusz Piątek, Rola i pozycja starokatolicyzmu na Śląsku

Przeglądy badań i recenzje

 • Wiesława Korzeniowska (rec.), Jan Kruczek, Teresa Włodarska, Życie dworskie w Pszczynie 1765-1846
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus (rec.), Line Kossolapow, Aussiedler Jugendliche. Ein Beitrag zur Integration Deutscher aus dem Osten
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż (rec.), Wanda Mrozek, Górnośląska rodzina robotnicza w procesie przeobrażeń
 • Michał Lis (rec.), „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 17
 • Krystian Heffner (rec.), Ludność Śląska Opolskiego w XIX i XX wieku (analizy statystyczne), pod red. Zbigniewa Kowalskiego

Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Bogdan Cimała, Śląskoznawcze badania historyczne i socjologiczne — Pokrzywna 1987 (sprawozdanie z konferencji naukowej)
 • Stanisława Sochacka, Rola i pozycja kobiety w różnych dziedzinach życia w Polsce Ludowej i Republice Federalnej Niemiec (sprawozdanie z III sympozjum Instytutu Śląskiego w Opolu i Evangelische Akademie w Mülheim,9-11 V 1988 r.)
 • Ryszard Kałuża, Wpływ elektrowni „Opole” na przeobrażenia spoleczno-ekonomiczne rejonu i gminy Dobrzeń Wielki (konferencja w elektorowni „Opole” w budowie, Brzezie 16 II 1988 r.)
 • Janusz Kroszel, Nowe warunki i nowe zadania Instytutu Śląskiego w Opolu
Autorzy / Authors

Berlińska Danuta, Cimała Bogdan, Drobek Wiesław, Glensk Joachim, Grygierczyk Maria, Heffner Krystian, Kałuża Ryszard, Korbel Jan, Korzeniowska Wiesława, Koziarski Stanisław, Kroszel Janusz, Lis Michał, Malec-Masnyk Bożena, Musialik Wanda, Pasierbiński Andrzej, Piątek Tadeusz, Rajman Jan, Sochacka Stanisława, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wajda Stanisław, Woźny Aleksander

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

335