Studia Śląskie tom 48 - okładka

Studia Śląskie tom 48

Spis treści
Artykuły

 • Czesława Mykita-Glensk, Teatr amatorski polskich towarzystw gimnastycznych „Sokół” na Śląsku w latach niewoli narodowej
 • Zbigniew Grabowski, Początki prasy powojennej na Śląsku Opolskim („Głos Prądnika” i „Nasz Głos” w latach 1945-1947)
 • Jan Kalemba, Produkcja górniczo-hutniczo-metalowa w księstwie raciborskim w XIX wieku
 • Bogdan Cybulski, Geneza polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku (1920-1922)

Miscellanea i materiały

 • Eugeniusz Garbacik, Spółdzielnie parcelacyjno-osadnicze i ich rola w zagospodarowaniu ziem odzyskanych.
 • Jan Sandorski, Poglądy Bohdana Winiarskiego w sprawie Zaolzia
 • Ewangelina Twardowska, Aleksander Woźny, Kilka uwag dotyczących memorandum gen. Władysława Sikorskiego do sekretarza stanu Cordella Hulla z dnia 19 V II 1941 r. na temat ekonomicznej sytuacji ziem polskich pod okupacją niemiecką
 • Jerzy Rajman, Z badań nad mieszczanami górnośląskimi w średniowiecznym Krakowie
 • Krystyna Hanusik, Stanisława Sokołowska, Udział rolników w samorządzie wiejskim (na podstawie badań prowadzonych w gospodarstwach indywidualnych)
 • Danuta Berlińska, Andrzej Pasierbiński, Konkurs na pamiętniki trzech pokoleń mieszkańców ziem zachodnich i północnych jako ogniwo polskiej tradycji pamiętnikarskiej

Przeglądy badań i recenzje

 • Jan Rajman (rec.), Problemy przestrzennego rozwoju ośrodków lokalnych (na przykładzie Korfantowa w województwie opolskim), pod red. Krystaiana Heffnera
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz (rec.), Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński)
 • Stanisław Senft (rec.), Zbyszko Bednorz, Lata krecie i orłowe
 • Andrzej Pasierbiński (rec.), „Górnośląskie Studia Socjologiczne” t. 19, pod red. Wandy Mrozek

Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu. Wznowienie dzieła Stanisława Wasylewskiego ‘Na Śląsku Opolskim’

 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Uroczysta promocja reedycji ‘Na Śląsku Opolskim’ Stanisława Wasylewskiego
 • Wilhelm Szewczyk, Z refleksji nad Stanisławem Wasylewskim i jego twórczością
 • Jerzy Pośpiech, Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Stanisława Wasylewskiego (1885-1953)
Autorzy / Authors

Berlińska Danuta, Cybulski Bogdan, Garbacik Eugeniusz, Grabowski Zbigniew, Hanusik Krystyna, Kalemba Jan, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Mykita-Glensk Czesława, Pasierbiński Andrzej, Pośpiech Jerzy, Rajman Jan, Rajman Jerzy, Sandorski Jan, Senft Stanisław, Sokołowska Stanisława, Szewczyk Wilhelm, Twardowska Ewangelina, Woźny Aleksander

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

298