Studia Śląskie tom 46 - okładka

Studia Śląskie tom 46

Spis treści

I. Artykuły

 • Otylia Słomczyńska, Z badań nad pieśnią religijną w kancjonałach śląskich
 • Jan Walczak, Życie ideologiczne śląskich organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej i Deutsche Sozialistische Arbeitspartei Polens w latach dwudziestych XX w.
 • Czesława Mykita-Glensk, Niemieckie życie teatralne od połowy XX w. do r. 1944
 • Stanisław Gawlik, Akademizacja kształcenia nauczycieli w Polsce (zarys problematyki)
 • Mirosław Cygański, Współpraca Polski z NRD w żegludze na Odrze oraz w dziedzinie gospodarki morskiej
 • Jerzy Bielski, Polski punkt widzenia na strategię i taktykę zachodnioniemieckiego rewizjonizmu terytorialnego
 • Jan Rajman, Poziom urbanizacji województwa opolskiego w świetle wskaźnika sumarycznego
 • Alojzy Melich, Diagnoza stanu i kierunki rozwiązań zagadnień płacowych w przedsiębiorstwie
 • Stanisław Kalina, Odrzański standard tranzytu

II. Miscellanea i materiały

 • Bogusław Wyderka, Dwa zabytki kancelaryjnej polszczyzny śląskiej z połowy XVII w.
 • Józef Drozd, Materiały archiwalne do dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1811—1945 przechowywane w Archiwum Uniwersyteckim we Wrocławiu
 • Jan Łączewski, Sprawa niemieckich odszkodowań za zbrodnie III Rzeszy dla uchodźców polskich w krajach zachodnich w świetle dokumentów z archiwum Mieczysława Chmielewskiego
 • Kazimierz Szczygielski, Środowisko miasta Opola a zachorowalność dzieci
 • Maria Śmiełowska, Wybrane zagadnienia z badań wartości pracy i aspiracji zawodowych
 • Andrzej Pasierbiński, Edukacyjny wymiar społecznego awansu robotników. Studium zróżnicowań pochodzeniowo-regionalnych na Śląsku Opolskim
 • Wiktor Skrzypek, Postępy weterynarii na Górnym Śląsku w XX w.
 • Józef Buziński, Rozwój opolskiego środowiska naukowego. Refleksje byłego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu

III. Przeglądy badań i recenzje

 • Alina Kowalska (rec.),Henryk Borek, Stanisław Mazak, Polskie pamiątki rodu Dzierżonów
 • Marek Koza (rec.), Śląskie portrety
 • Anna Lewicka-Strzałecka (rec.), Urszula Łangowska, Systemowa analiza nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce w latach 1963—1976
 • Andrzej Pasierbiński (rec.), Erich Fromm, The Working Class in Weimer Germany. A Psychological Socjological Study

IV. Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Wanda Więcek, Sprawozdanie z Colloquium Opole’85 (14—15 listopada 1985 r.)
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Konferencja naukowa: Kultura ludowa sercem Śląska (5—7 grudnia 1985 r.)
Autorzy / Authors

Bielski Jerzy, Buziński Józef, Cygański Mirosław, Drozd Józef, Gawlik Stanisław, Kalina Stanisław, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kowalska Alina, Koza Marek, Lewicka-Strzałecka Anna, Melich Alojzy, Mykita-Glensk Czesława, Pasierbiński Andrzej, Rajman Jan, Skrzypek Wiktor, Śmiełowska Maria, Szczygielski Kazimierz, Słomczyńska Otylia, Walczak Jan, Więcek Wanda, Wyderka Bogusław, Łączewski Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

413