Studia Śląskie tom 47 - okładka

Studia Śląskie tom 47

Spis treści

 • Stanisława Sochacka, Henryk Borek (1929—1986)

Artykuły

 • Henryk Borek, Kolonizacja fryderycjańska na Górnym Śląsku w odbiciu nazewnictwa miejscowego
 • Franz Reisch, Tradycje walki obronnej polskich i serbołużyckich robotników przeciwko zagrażającej pokojowi ekspansji na wschód
 • Wanda Musialik, Walka o wpływy w Związku Harcerstwa Polskiego pomiędzy sanacją a endecją w latach 1926—1934
 • Janusz Gilas, Prawnomiędzynarodowe problemy spłaty długów zagranicznych

Miscellanea i materiały

 • Bogusław Wyderka, Zabytek kancelaryjny polszczyzny śląskiej z XVII w.
 • Stanisława Sochacka, Kartka z dziejów wrocławskiej slawistyki. Listy Władysława Nehringa i Lucjana Malinowskiego do Leona Mańkowskiego
 • Dan Gawrecki, Czeska prasa w Opawie o Morawianach na Śląsku pruskim (1861—1883)
 • Joachim Glensk, Walna rozprawa kleru z prasą śląskiej endecji
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, „Katolik. Kalendarz dla Wszystkich”. Dzieje, zawartość i znaczenie wydawnictwa w latach 1919—1932
 • Ryszard Hajduk, Problem Polaków z armii niemieckiej będących w niewoli radzieckiej w świetle dokumentów dyplomatycznych rządu generała Władysława Sikorskiego

Przeglądy badań i recenzje

 • Krystyna Kossakowska-Jarosz (rec.), „Kalendarz Górniczy Kopalni «Ziemowit»” 1986
 • Wiesław Drobek (rec.), Katalog map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (XVIII—XIX w.), pod red. J. Janczaka
 • Bogdan Cimała (rec.), Antoni Steuer, Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878—1945)
 • Stanisława Sochacka (rec.), Olbrycht Strumieński, O spráwie, sypaniu, wymiérzaniu i rybieniu stáwów, także o przekopách, o ważeniu i prowádzeniu wody. Książki wszystkim gospodarzóm potrzebné, oprac. K. Kwaśniewska-Mżyk
 • Stanisław Senft (rec.), „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” t. 16
 • Arkadiusz Chłap (rec.), Studia nad przekształceniami sieci miast województwa opolskiego i ich przestrzennym rozwojem, pod red. K. Heffnera
Autorzy / Authors

Borek Henryk, Chłap Arkadiusz, Cimała Bogdan, Drobek Wiesław, Gawrecki Dan, Gilas Janusz, Glensk Joachim, Hajduk Ryszard, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Musialik Wanda, Reisch Franz, Senft Stanisław, Sochacka Stanisława, Wyderka Bogusław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

339