Studia Śląskie tom 45 - okładka

Studia Śląskie tom 45

Spis treści
I. Artykuły

 • Czesława Mykita-Glensk, Koraszewski jako inicjator polskiego życia kulturalnego na Śląsku Opolskim
 • Stanisława Sochacka, Prace badawcze niemieckiego slawisty — Reinholda Trautmanna
 • Stanisław Wajda, Prawo żeglugi na Renie w praktyce traktatowej do II wojny światowej
 • Zbigniew Kowalski, Władza i społeczeństwo Śląska Opolskiego w latach 1945-1948
 • Władysław Jacher, Integracja społeczna na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej
 • Janusz Kroszel, Dynamika i struktura przeobrażeń społeczno-gospodarczych na Śląsku Opolskim w latach 1945—1985 (wybrane zagadnienia)
 • Mirosław Cygański, Rewizjonizm zachodnioniemiecki wobec Śląska

II. Miscellanea i materiały

 • Bożena Ratajczak, Próby zapobiegania klęskom elementarnym w Opolu w okresie od XVII do I połowy XIX w.
 • Mirosław Cygański, Pruska policja polityczna — prekursor gestapo i freikorpsy jako poprzednicy SS i SA
 • Teresa Konieczna, Proza literacka w „Gazecie Opolskiej” (1890—1923)
 • Stanisław Ł. Luczko, Koraszewski jako poeta i rzecznik poezji polskiej
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kalendarze wydawane w oficynie Bronisława Koraszewskiego
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kalendarze górnośląskie ukazujące się do II wojny światowej — stan badań i postulaty badawcze

III. Przeglądy badań i recenzje

 • Wiesław Lesiuk, Dorobek opolskiego środowiska naukowego w badaniach poświęconych dziejom klasy robotniczej i ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim
 • Krystyna Mżyk-Kwaśniewska (rec.), Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, pod red. H. Borka
 • Jan Kantyka (rec.), Zbigniew Kowalski, Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Organizacja władzy ludowej i regulacja problemów narodowościowych w latach 1945—1948
 • Janusz Gilas (rec.), Jan Korbel, Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy

IV. Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Elżbieta Młodkowska, Henryka Zazula, Sprawozdanie z konferencji „Problemy rozwoju rolnictwa Opolszczyzny na tle wyników 40-lecia”
 • Monika Choroś , Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej ku czci Bronisława Koraszewskiego
 • Bogdan Cimała, Janusz Popera, „40 lat Śląska Opolskiego w Polsce Ludowej” — sprawozdanie z sesji naukowej
 • Wanda Więcek, Sprawozdanie z Colloquium Opole ’84 (4—5 XII 1984)
 • Danuta Berlińska, Sprawozdanie z konferencji „Robotnicy 1980—1984”
 • Czesław Wawrzyniak, Nowe formy spotkań naukowych w Instytucie Śląskim konwersatorium i klub dyskusyjny)
 • Wiesław Lesiuk, Współpraca Instytutu Śląskiego ze Šlezským ústavem ČSAV w Opawie
Autorzy / Authors

Berlińska Danuta, Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Gilas Janusz, Jacher Władysław, Kantyka Jan, Konieczna Teresa, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kowalski Zbigniew, Kroszel Janusz, Kwaśniewska-Mżyk Krystyna, Lesiuk Wiesław, Luczko Stanisław Ł., Monika Choroś, Mykita-Glensk Czesława, Młodkowska Elżbieta, Ratajczak Bożena, Sochacka Stanisława, Wajda Stanisław, Wawrzyniak Czesław, Więcek Wanda

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

361