Studia Śląskie tom 43 - okładka

Studia Śląskie tom 43

Spis treści

 • Karol Jonca, Bolesław Reiner (1925—1982)
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia prac docenta doktora habilitowanego Bolesława Reinera
 • Andrzej Brożek, Rola duchownych katolickich ze Śląska w kształtowaniu oblicza Polonii północnoamerykańskiej (koniec XIX — początek XX w.)
 • Stefan Czech, Podziały administracyjne Śląska Opolskiego w latach 1945— 1975
 • Ryszard Dermin, Stosunek górnośląskiej organizacji KPD do ludności polskiej w rejencji opolskiej (1922—1933)
 • Stanisław Gawlik, Oświata dorosłych wśród niekwalifikowanych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na Śląsku Opolskim (1945— 1958)
 • Krystian Heffner, Koncepcje kanału Odra—Dunaj na polsko-czeskim odcinku granicznym (1900—1980)
 • Władysław Jacher, Kierunki rozwoju Nadodrza a oczekiwania ludności
 • Jan Korbel, Problem deklarowanej narodowości emigrantów z województwa opolskiego do RFN (1975—1979)
 • Zbigniew Kowalski, Wysiedlanie ludności niemieckiej ze Śląska Opolskiego w latach 1945—1948
 • Maria Krause, Postawy młodych pracowników z wybranych zakładów przemysłowych województwa opolskiego
 • Janusz Kroszel, Gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry w badaniach Instytutu Śląskiego w Opolu
 • Jolanta Kwiatek, Organizacja górnośląskiej szkoły ludowej na przełomie XIX i XX w.
 • Jan Łączewski, Eduard Pant. Sylwetka śląskiego Niemca — antyfaszysty
 • Tadeusz Michalczyk, Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska pijaństwa i alkoholizmu w środowisku robotniczym
 • Stanisław Michalkiewicz, Niektóre problemy postawy klasy robotniczej na Górnym Śląsku w latach 1918—1921
 • Kazimierz Orzechowski, Sejmowa kuria miast w świetle relacji jaworskich deputatów z II połowy XVII w.
 • Stanisław Pajączkowski, Rozwój kółek rolniczych na Śląsku Opolskim w okresie Polski Ludowej
 • Jerzy Pietrucha, Społeczne uwarunkowania rozwoju aglomeracji
 • Zenon Radziwolski, Filozofia Teilharda i jej recepcja w Polsce
 • Robert Rauziński, Procesy demograficzne w województwach nadodrzańskich w latach 1950—1985
 • Kazimierz Rędziński, Nieudane zabiegi Polski w Watykanie o utworzenie administracji apostolskiej na górnośląskim obszarze plebiscytowym
 • Stanisław Rospond, O pograniczu językowym polsko-czeskim na Śląsku
 • Jerzy Skibiński, Traktat pokoju z Niemcami po drugiej wojnie światowej
 • Stanisław Wajda, Status prawny Łaby w praktyce traktatowej do II wojny światowej
Autorzy / Authors

Brożek Andrzej, Czech Stefan, Dermin Ryszard, Gawlik Stanisław, Heffner Krystian, Jacher Władysław, Jonca Karol, Korbel Jan, Kowalski Zbigniew, Krause Maria, Kroszel Janusz, Kwiatek Jolanta, Michalczyk Tadeusz, Michalkiewicz Stanisław, Orzechowski Kazimierz, Pajączkowski Stanisław, Pietrucha Jerzy, Radziwolski Zenon, Rauziński Robert, Rędziński Kazimierz, Skibiński Jerzy, Stanisław Rospond, Wajda Stanisław, Wyglenda Ewa, Łączewski Jan

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

465

Font Resize
Kontrast