Studia Śląskie tom 44 - okładka

Studia Śląskie tom 44

Spis treści

I. Artykuły

 • Wacław Korta, Życie gospodarcze Śląska w okresie feudalizmu
 • Jan Walczak, Miejsce klasy robotniczej i drogi rozwojowe ruchu robotniczego na Śląsku w dobie kapitalizmu
 • Henryk Borek, O germanizacji nazewnictwa polskiego na Śląsku
 • Janusz Gilas, Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza
 • Kazimierz Rędziński, Stolica Apostolska a plebiscyt na Górnym Śląsku

II. Miscellanea i materiały

 • Piotr Świerc, Ze stanu błdań nad śląską pieśnią ludową
 • Mirosław Cygański, Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego i jego akcja pomocy dla ludności Górnego Śląska w latach powstań i plebiscytu (1919 – 1921)
 • Wanda Więcek, Wojna polsko-radziecka w świetle górnośląskiej prasy polskiej
 • Michał Lis, Wychowanie patriotyczne w programie Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech
 • Wanda Musialik, Wybory komunalne w województwie śląskim w 1926 r. w świetle raportów brytyjskiej misji w Polsce
 • Maria Śmiełowska, Postawy młodych pracowników wobec ich otoczenia społecznego

III. Przeglądy badań i recenzje

 • Joachim Glensk, Stan badań i potrzeby badawcze z zakresu dziejów prasy Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w latach 1923 – 1939
 • Jan Kwak (rec.), Zygmunt Boras, Książęta piastowscy Śląska
 • Krystyna Turek (rec.), Józef Majchrzak, Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku
 • Wanda Musialik (rec.), Edward Długajczyk, Sanacja śląska 1926 – 1939. Zarys dziejów politycznych
 • Józef Byczkowski (rec.), Piotr Lippóczy, Tadeusz Walichnowski, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie światowej w świetle dokumentów

IV. Kronika życia naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu

 • Wanda Musialik, Sprawozdanie z sesji naukowej „W 100 —lecie polskiego ruchu robotniczego”
 • Bogdan Cimała, Sprawozdanie z sesji naukowej „60 — lecie Związku Polaków w Niemczech”
 • Piotr Gaglik, Sprawozdanie z Colloquium Opole ’83 (23 – 24 III 1984)
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz, Konferencja naukowa ku czci Karola Miarki
 • Halina Szymkowska-Hudec, Konferencja naukowa „Humanizacja pracy w okresie reformy gospodarczej”
 • Krystian Heffner, Sprawozdanie z działalności odrzańskiej Instytutu Śląskiego w 1983 roku
Autorzy / Authors

Borek Henryk, Byczkowski Józef, Cimała Bogdan, Cygański Mirosław, Gaglik Piotr, Gilas Janusz, Glensk Joachim, Heffner Krystian, Korta Wacław, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Kwak Jan, Lis Michał, Musialik Wanda, Rędziński Kazimierz, Śmiełowska Maria, Świerc Piotr, Szymkowska-Hudec Halina, Turek Krystyna, Walczak Jan, Więcek Wanda

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Janusz Kroszel

Liczba stron / Number of pages

321