Studia Śląskie tom 30 - okładka

Studia Śląskie tom 30

Spis treści

 • Karol Jonca, Józef Kokot (1916—1975)
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia prac profesora doktora Józefa Kokota 1939—1976

I. Artykuły

 • Mieczysław Pater, Biskup wrocławski Melchior von Diepenbrock wobec kwestii języka polskiego na Śląsku
 • Mirosław Cygański, Polityka Wielkiej Brytanii wobec Górnego Śląska w latach 1919—1920
 • Karol Jonca, Gustaw Stresemann o polskiej interwencji zbrojnej na Górnym Śląsku (1921 r.)
 • Bolesław Reiner, Z problemów narodowo-wyznaniowych w województwie śląskim (1922—1939)
 • Jan Rymarczyk, Polityczno-gospodarcze przyczyny stagnacji Zagłębia Dolnośląskiego w ekonomice III Rzeszy
 • Karol Fiedor, „Lager-Ideologie” w systemie wychowania młodzieży hitlerowskich Niemiec
 • Stanisław Senft, Sprawa zatrudnienia jeńców wojennych i robotników przymusowych z ZSRR w rolnictwie III Rzeszy (na przykładzie Śląska) w latach 1941—1942
 • Damian Tomczyk, Bitwa o przyczółek na Odrze w rejonie Golczowic—Mikolina—Skorogoszczy w 1945 r.
 • Alfred Konieczny, Upadek „Festung Glogau” w 1945 r.
 • Jan Misztal, Z problematyki procesu normalizacji położenia polskiej ludności rodzimej na Śląsku Opolskim w latach 1945—1947

II. Miscellanea i materiały

 • Jerzy Ratajewski, O wydawnictwach, redaktorach, kolporterach i czytelnikach prasy polskiej na Śląsku w końcu XIX i na początku XX w.
 • Hubert Wolan, Świdnickie procesy narodowosocjalistycznych bojówkarzy (1929—1930)
 • Stanisław Gawlik, Z problematyki kształcenia dorosłych na szczeblu podstawowym w województwie opolskim
 • Leszek Izbiński, Zespół „Akta miasta Brzegu” (XIII w.—1945 r.)
Autorzy / Authors

Cygański Mirosław, Fiedor Karol, Gawlik Stanisław, Izbiński Leszek, Jonca Karol, Konieczny Alfred, Misztal Jan, Pater Mieczysław, Ratajewski Jerzy, Reiner Bolesław, Rymarczyk Jan, Senft Stanisław, Tomczyk Damian, Wolan Hubert, Wyglenda Ewa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

416

Font Resize
Kontrast