Studia Śląskie tom 31 - okładka

Studia Śląskie tom 31

Spis treści

 • Franciszek Hawranek, Bolesław Reiner, Dwudziestolecie Instytutu Śląskiego w Opolu (1957—1977)
 • Wiesław Lesiuk, Przedstawicielstwa robotnicze w górnośląskich zakładach przemysłowych w latach 1918—1921
 • Jan Meissner, Problem plebiscytu w czechosłowacko-polskim sporze te rytorialnym na Śląsku Cieszyńskim w 1919 r.
 • Mirosław Cygański, Polityka interwencyjna Wielkiej Brytanii w sprawie Górnego Śląska w 1921 r. i w początkach 1922 r.
 • Aleksander Kwiatek, Działalność Michała Grażyńskiego w okresie powstań śląskich
 • Stanisław Senft, Sytuacja zdrowotna robotników przymusowych i jeńców wojennych zatrudnionych w rolnictwie na Śląsku (1939—1945)
 • Damian Tomczyk, Bitwa o Śląsk Opolski w 1945 r. (Stań badań i postulaty badawcze)
 • Józef Góralczyk, Józef Makowiecki, Przyrodnicza rejonizacja obszarów rolnych województwa opolskiego
 • Zenon Baranowski, Typy gospodarcze rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 • Czesław Nowiński, Działalność socjalna i społeczno-kulturalna rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie wrocławskim (1970—1974)
 • Zbigniew Kołaczkowski, Robert Rauziński, Z badań nad postępem technicznym i zatrudnieniem kadr kwalifikowanych w przemyśle maszynowym województwa opolskiego w 1975 r.
 • Robert Rauziński, Poziom wykształcenia ludności regionu opolskiego w latach 1948—1975
 • Stanisław Jałowiecki, Maria Paszkiewicz, Janusz Woźniacki, Płynność kadr lekarskich w województwie opolskim
 • Józef Byczkowski, Problemy mniejszości narodowych w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Władysław Jacher, System społeczny jako kategoria socjologiczna
 • Stanisław Jałowiecki, Uwagi w sprawie badań struktury systemu wartości
 • Maria Grygierczyk, Andrzej Pasierbiński, Obraz Polaków w świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego
 • Ewa Wyglenda, Bibliografia zawartości Studiów Śląskich T. 21:1972—T. 30:1976
Autorzy / Authors

Baranowski Zenon, Byczkowski Józef, Cygański Mirosław, Góralczyk Józef, Grygierczyk Maria, Hawranek Franciszek, Jacher Władysław, Jałowiecki Stanisław, Kołaczkowski Zbigniew, Kwiatek Aleksander, Lesiuk Wiesław, Makowiecki Józef, Meissner Jan, Nowiński Czesław, Pasierbiński Andrzej, Paszkiewicz Maria, Rauziński Robert, Reiner Bolesław, Senft Stanisław, Tomczyk Damian, Woźniacki Janusz, Wyglenda Ewa

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Karol Jonca

Liczba stron / Number of pages

424

Font Resize
Kontrast