Studia Śląskie tom 29 - okładka

Studia Śląskie tom 29

Spis treści

I. Artykuły

 • Mieczysław Pater, Idee polityczne w ruchu katolickim na Śląsku (1848—1871)
 • Aleksander Kwiatek, Powstańcze organy wymiaru sprawiedliwości na Górnym Śląsku w 1921 r.
 • Karol Jonca, Polskie organizacje konspiracyjne na Śląsku w opinii nazistowskich organów wymiaru sprawiedliwości (1940—1944)
 • Stanisław Senft, Jeńcy wojenni i obcokrajowi robotnicy przymusowi w rolnictwie śląskim w latach 1939—1945 (warunki pracy, próba oceny środowiska)
 • Władysław Jacher, Stan i potrzeby badań w zakresie socjologii wsi na Śląsku Opolskim
 • Eryk Deszczka, Szkolnictwo średnie południowo-zachodniego podregionu Opolszczyzny i jego funkcje (1973/1974)
 • Czesław Kurek, Podopolski fenomen retoryki ludowej
 • Jan Korbel, Z badań nad reemigracją z RFN. Przywiązanie do rzeczywistej ojczyzny

II. Miscellanea i materiały

 • Andrzej Larysz, Lompa o języku, gwarze i nazewnictwie
 • Herman Głowacki, Karol Kosicki (Koschützki) w obronie ludu śląskiego
 • Jolanta Kwiatek, Stosunki językowe na Górnym Śląsku w świetle zapisów dzieci do szkół elementarnych
 • Witold Chmielewski, Z działalności Komitetu Wydawnictw Śląskich Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1933—1939

Bibliografia

 • Wiesław Malicki, Herman Głowacki (27 XII 1928—28 VIII 1975)
 • Ewa Wyglenda, Integracja społeczna i kulturowa na Opolszczyźnie. (Bibliografia)
Autorzy / Authors

Bulla Zygfryd, Dermin Ryszard, Gospodarek Tadeusz, Hawranek Franciszek, Kokot Józef, Korbel Jan, Kutyma Manfred, Leśnik Augustyn, Ludwik Brożek, Maciejewski Marek, Olszewski Bogusław, Pasierbiński Andrzej, Tomiczek Henryk, Więcek Horst, Żyga Stanisław

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Józef Kokot

Liczba stron / Number of pages

381

Font Resize
Kontrast