Studia Śląskie tom 2 - okładka

Studia Śląskie tom 2

Spis treści

  • Ryszard Hajduk, Z tamtych dni
  • Bogdan Zakrzewski, Pieśni śląskie w rękopisach Lompy i Fiedlera ze zbiorów Edmunda Bojanowskiego
  • Karol Jonca, Ochrona pracy kobiet i robotników młodocianych w przemyśle górniczo-hutniczym na Górnym Śląsku w latach 1878—1914
  • Edmund Klein, Sprawy polskie na Opolszczyźnie w aktach administracji niemieckiej w latach 1921—1935
  • Alfred Konieczny, Profesorowie i uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Bytomiu w latach 1932—1939
  • Kazimierz Żygulski, Małżeństwa mieszane w Opolu w latach 1945—1957
  • Jerzy Czupiał, Z zagadnień rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w województwie opolskim
  • Bogusław Olszewski, Norbert Słopecki, Kędzierzyńskie Zakłady Przemysłu Azotowego
  • Rudolf Weiner, Osiągnięcia rolnictwa raciborskiego w latach 1955—1958
  • Skorowidz nazwisk
Autorzy / Authors

Czupiał Jerzy, Hajduk Ryszard, Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Olszewski Bogusław, Słopecki Norbert, Weiner Rudolf, Zakrzewski Bogdan, Żygulski Kazimierz

Miejsce wydania / Place of issue

Opole

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

410