Studia Śląskie tom 7 - okładka

Studia Śląskie tom 7

Spis treści

I. Artykuły

  • Karol Jonca, Z problemów stosowania ustawodawstwa socjalnego w śląskim hutnictwie cynku przed I wojną światową
  • Jerzy Lubos, Problem kształcenia polskich nauczycieli na Opolszczyżnie w latach międzywojennych
  • Edmund Klein, Mord w Potempie. Kapitulacja Republiki Weimarskiej przed Hitlerem. (W trzydziestą rocznicę zamordowania Konrada Piecucha)
  • Bogusław Olszewski, Zatrudnienie w przemyśle Śląska Opolskiego w latach 1945—1960 i w okresie międzywojennym
  • Rudolf Weiner, Przemiany w nastawieniu gospodarczym i poziomie intensywności rolnictwa raciborskiego w latach 1933—1961

II. Miscellanea i materiały

  • Alfred Konieczny, Sprawa wywłaszczenia działaczy polskich Śląska Opolskiego w latach 1940—1944
  • Karol Jonca, Udział niemieckiej policji w ściganiu radzieckich jeńców wojennych na Śląsku w 1941 roku

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Autorzy / Authors

Jonca Karol, Klein Edmund, Konieczny Alfred, Lubos Jerzy, Olszewski Bogusław, Weiner Rudolf

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

351