Studia Śląskie tom 6 - okładka

Studia Śląskie tom 6

Spis treści

I. Artykuły

  • Franciszek Połomski, Popowstaniowy terror na Opolszczyźnie i stanowisko wobec niego niemieckich władz administracyjnych
  • Stanisława Barącz, Rozwój gospodarki rolnej powiatu namysłowskiego
  • Rudolf Weiner, Uprzemysłowienie a struktura demograficzna i agrarna w powiecie kozielskim
  • Norbert Słopecki, Rola prudnickiego ośrodka przemysłowego w rozwoju gospodarczym Śląska Opolskiego
  • Jerzy Czupiał, Lokalizacja przemysłu w powiecie nyskim
  • Karol Błahut, Powiązanie przemysłu terenowego z miejscową bazą surowcową (na przykładzie województwa opolskiego)
  • Karol Jonca, Projekty budowy dróg wodnych Odra — Dunaj i Odra — Wisła w latach 1914—1945 (Studium historyczno-ekonomiczne)

II. Miscellanea i materiały

  • Jarosław Wit Opatrny, Listy Józefa Lompy do Jana Ew. Purkyniego. (Wybór)

III. Streszczenia obcojęzyczne artykułów

Autorzy / Authors

Barącz Stanisława, Błahut Karol, Czupiał Jerzy, Jonca Karol, Opatrny Jarosław Wit, Połomski Franciszek, Słopecki Norbert, Weiner Rudolf

Miejsce wydania / Place of issue

Katowice

Rok wydania / Year of issue

Redakcja / Editorial staff

Seweryn Wysłouch

Liczba stron / Number of pages

284